نقشه در حال بارگذاری است. . .

همکاران شبکه

کریم نجفی

دبیر کل شبکه

علی کریمی مرید

معاون امور راهبردی و رئیس دبیرخانه دائمی شبکه

علی احتشامی

معاون امور بین الملل شبکه

علی برزگر

معاون ارتباطات و همکاری ها

آخرین اخبار و رویدادها

نخستین مجمع عمومی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام

تصویب اساس نامه و عضویت دانشگاه های مجازی داخلی و خارجی دراین شبکه از جمله محورها و خروجی های این مجمع بود. همچنین دکتر کریم نجفی برزگر به عنوان دبیرکل شبکه به مدت چهار سال انتخاب و معرفی شدند

عضویت دانشگاه سیستان و بلوچستان در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام

در این نشست ضمن ارائه ظرفیت های شبکه، مقرر شد به منظور همکاری های لازم برای ارتقا فعالیت های مرتبط با شبکه، بتوان با بهره گیری از ظرفیت های کم نظیر دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان دانشگاه معین کشور پاکستان، اقدامات اساسی در همکاری با کمیته دائمی علمی و فناوری سازمان همکاری های اسلامی انجام داد.

تکمیل فرم درخواست عضویت

برای عضویت در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام، لطفاً موارد زیر را تکمیل نمائید: