• اطلاعات کاربری
  • تأیید مشخصات
  • پرداخت
  • تأیید ثبت‌نام


کلمه عبور ضعیف


نام کاربری و رمز عبور برای تلفن همراه و ایمیل شما ارسال خواهدشد، لذا از ایمیل و شماره تلفن همراه درست و قابل دسترس استفاده نمائید.


َ شما برای پرداخت مبلغ دوره ثبت‌نامی خود به درگاه پرداخت بانک ملت هدایت خواهید شد. پس از تکمیل فرآیند خرید به همین صفحه باز خواهید گشت. و نام کاربری و رمز عبور برای ورود به سامانه آموزشی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.