✅فرصتی برای کسب دانش و مهارت آموزی در حوزه HSE  برای کلیه رشته ها

✅برگزاری سلسله دوره های آموزشی  آنلاین HSE

✅فرصتی برای کسب دانش و مهارت آموزی در حوزه HSE  برای کلیه رشته ها


✅برگزاری سلسله دوره های آموزشی  آنلاین HSE                                                       ✅با ارائه مدرک

 ▪️بین المللی مورد تایید وزارت علوم      ▪️مرکز تربیت مربی سازمان فنی و حرفه ای 

✅جهت ثبت نام از طریق لینک ذیر وارد شوید

http://cinvu.net/HSE/


✅شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر

۰۲۱ ۲۲۴۵۸۳۱۳

۰۹۰۵۷۷۷۳۳۲۵ واتساپ


✅فرصتی برای کسب دانش و مهارت آموزی در حوزه HSE  برای کلیه رشته ها


✅برگزاری سلسله دوره های آموزشی  آنلاین HSE                                                       ✅با ارائه مدرک

 ▪️بین المللی مورد تایید وزارت علوم      ▪️مرکز تربیت مربی سازمان فنی و حرفه ای 

✅جهت ثبت نام از طریق لینک ذیر وارد شوید

http://cinvu.net/HSE/


✅شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر

۰۲۱ ۲۲۴۵۸۳۱۳

۰۹۰۵۷۷۷۳۳۲۵ واتساپ