CINVU | COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities | شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
شبکه در یک نگاه

عضویت دانشگاه فرهنگیان در سازمان بین‌المللی سینوو

عضویت دانشگاه فرهنگیان در سازمان بین‌المللی سینوو

  • ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

در راستای گسترش همکاری‌‌های بین‌المللی آموزشی و پژوهشی، دانشگاه فرهنگیان با پذیرش سند عضویت سازمان بین‌المللی سینوو به خانواده بزرگ این شبکه بین‌المللی علمی و دانشگاهی پیوست.

به گزارش روابط عمومی سازمان بین‌المللی سینوو، دانشگاه فرهنگیان از جمله دانشگاه‌های تخصصی ایران است که در راستای ایجاد نوآوری و توانمندسازی ساختار آموزشی مدارس، رسالت پرورش معلمان و کارشناسان آموزشی را برپایه شیوه‌های آموزش فن‌آورانه بر عهده دارد.

این دانشگاه که با پیوند مراکز تخصصی تربیت معلم ایران ایجاد شده است، هم‌اکنون دارای 100 واحد دانشگاهی جداگانه آقایان و بانوان است.

گفتنی است سازمان بین‌المللی سینوو با بَرنام شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام یکی از شبکه‌های وابسته به - کامستک - کمیته دائمی همکاری‌های علمی و فن‌آوری کشورهای هم‌پیمان در سازمان همکاری‌های اسلامی است که وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری جمهوری اسلامی ایران میزبانی از آن را بر عهده دارد. این سازمان بین‌المللی، پایگاهی سرشار از دانایی و توانایی است که با آرمان دادگری، ژرفایش و پایایی دانش و اندیشه‌ و توانمندسازی آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مهارتی جهان اسلام، در گسترش آموزش‌عالی همگانی استوار بر فن‌آوری هوشمند می‌کوشد.

در راستای گسترش همکاری‌‌های بین‌المللی آموزشی و پژوهشی، دانشگاه فرهنگیان با پذیرش سند عضویت سازمان بین‌المللی سینوو به خانواده بزرگ این شبکه بین‌المللی علمی و دانشگاهی پیوست.