CINVU | COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities | شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
شبکه در یک نگاه

عضویت موسسه آموزش‌عالی آزاد آراد سرزمین پندار بارمان در سازمان بین‌المللی سینوو

عضویت موسسه آموزش‌عالی آزاد آراد سرزمین پندار بارمان در سازمان بین‌المللی سینوو

  • ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

در راستای گسترش همکاری‌‌های بین‌المللی آموزشی و پژوهشی، موسسه آموزش‌عالی آزاد آراد سرزمین پندار بارمان با پذیرش سند عضویت سازمان بین‌المللی سینوو به خانواده بزرگ این شبکه بین‌المللی علمی و دانشگاهی پیوست.

به گزارش روابط عمومی سازمان بین‌المللی سینوو، موسسه آموزش‌عالی آزاد آراد سرزمین پندار بارمان یک کانون آموزشی و مهارتی به‌شمار می‌آید که رویکرد بنیادین آن توانمندسازی و مهارت‌آموزی برپایه استانداردها و دانش روز دنیا در جهت کمک به نیروهای انسانی برای راهیابی به بازار کار است.

این موسسه آموزش‌عالی، گسترش دانش و فرهنگ در جامعه و افزایش دسترسی به آموزش‌عالی و کاربردی را با بهره‌گیری از فن‌آوری هوشمند پیگیری می‌کند.

گفتنی است سازمان بین‌المللی سینوو با بَرنام شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام یکی از شبکه‌های وابسته به - کامستک - کمیته دائمی همکاری‌های علمی و فن‌آوری کشورهای هم‌پیمان در سازمان همکاری‌های اسلامی است که وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری جمهوری اسلامی ایران میزبانی از آن را بر عهده دارد. این سازمان بین‌المللی، پایگاهی سرشار از دانایی و توانایی است که با آرمان دادگری، ژرفایش و پایایی دانش و اندیشه‌ و توانمندسازی آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مهارتی جهان اسلام، در گسترش آموزش‌عالی همگانی استوار بر فن‌آوری هوشمند می‌کوشد.
 

در راستای گسترش همکاری‌‌های بین‌المللی آموزشی و پژوهشی، موسسه آموزش‌عالی آزاد آراد سرزمین پندار بارمان با پذیرش سند عضویت سازمان بین‌المللی سینوو به خانواده بزرگ این شبکه بین‌المللی علمی و دانشگاهی پیوست.