CINVU | COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities | شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
شبکه در یک نگاه

آیین‌نامه جامع همکاری اعضای سازمان بین‌المللی سینوو

بخش اول) کلیات

الف) مقدمه:

در راستای اجرایی‌سازی مفاد اساس‌نامه و آیین‌نامه کمیته اجرایی و همچنین مصوبات مجامع عمومی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و کمیته اجرائی و به منظور ارتقاء و بهره‌وری هر چه بیشترفعالیت‌های اعضای شبکه، این آیین‌نامه به منظور استفاده از کلیه ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل آموزشی و پژوهشی، فرهنگی اجتماعی، همکار‌ی‌های اقتصادیِ مبتنی بر تجاری‌سازی دانش و محصولات دانش بنیان و نیز استفاده از دستاوردهای کشورها و دانشگاه‌های عضو، جهت تحقق اهداف شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام به شرح ذیل تدوین و در مجمع عمومی سوم در تاریخ 1401/02/21 و 1401/02/22 به تصویب رسیده و پس از اصلاحات لازم، در تاریخ 1401/08/02 به اعضا ابلاغ شده است.

ب) اهداف:

اهدافی که شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام در اجرای این آیین نامه دنبال می‌نماید، تعامل بین اعضای شبکه با کمترین فرآیندهای اجرایی است که عبارتند از:
1. گسترش کمی و کیفی حوزه فعالیت دانشگاه‌ها و کمک به توسعه آموزش‌های مجازی؛
2. افزایش پویائی در زمینه‌های تخصصی اساتید، پژوهشگران، شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی؛
3. استفاده بهینه از امکانات آموزشی و پژوهشی و خدماتی موجود در دانشگاه‌ها؛
4. توسعه فعالیت‌های مشترک در زمینه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی و تجاری‌سازی؛
5. ایجاد تبادل از نظر ظرفیت های منابع انسانی و منابع عمومی دانشگاه‌های عضو در چهارچوب ضوابط و مقررات اساسنامه-ای و آیین‌نامه‌ای مراکز دانشگاهی کشورهای عضو؛
6. ایجاد کنسرسیوم‌ها و تشکل‌های محوری بین دانشگاهی برای هم‌افزائی ظرفیت‌های موجود و فعال کردن ظرفیت های بالقوه که تاکنون فعال نشده؛
7. کاهش هزینه های تحصیل در دوره های آموزش عالی در سطوح مختلف؛
8. امکان استفاده از ظرفیت‌های بالقوه علمی و عملی در حوزه‌ها و رشته‌های خاص برای دانشجویان در انتخاب اساتید و محتوای دروس از دانشگاه‌های عضو با حذف فرآیندهای زائد پذیرش و ارزشیابی جهت تحصیل؛
9. امکان اخذ ظرفیت های آموزشی مکمل به عنوان دوره های مکمل یا فرعی دانشجو با گذراندن در دوره‌های اصلی منتخب خود در زمینه های فرعی به قابلیت های لازم.

ج) تعاریف اصطلاحات به کار رفته در آیین‌نامه:

به منظور برنامه‌ریزی و هدایت هر چه بهتر فعالیت‌های جاری، تعیین وظایف، حدود کار و ایجاد زبان مشترک با دیگر ذی-نفعان حقیقی و حقوقی مراتب به شرح ذیل تعیین گردید:
1. او آی سی: به سازمان همکاری اسلامی که متشکل از 57 کشور اسلامی گفته می‌شود که دارای عضو ناظر نیز است.
2. کامستک: به کمیته علم و فناوری سازمان همکاری اسلامی اطلاق می‌گردد.
3. سینوو: شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام است که براساس وظایف و برنامه‌های مصوب عهده‌دار فعالیت‌های آموزش مجازی در جهان اسلام است.
4. دبیرکل: دبیرکلشبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام که رئیس شورای‌راهبردی و کمیته‌های‌تخصصی است و مسئول اجرایی امورشبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام میباشد.
5. کمیته اجرایی: نه عضو کمیته اجرایی مصوب سال 2019، شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام می باشند.
6. شورای راهبردی: شورایی که به منظور نهادینه‌سازی فرهنگ مشارکت و استفاده از خردجمعی در راستای تحقق ماموریت شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و با هدف افزایش اثربخشی، کارآیی و ایجاد انسجام و یکپارچگی در برنامه‌ها از دبیرکل، دبیران کمیته‌های تخصصی و معاون و رئیس دبیرخانه‌دائمیشبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام تشکیل شده که علاوه بر نفرات ذکر شده، اعضای حقیقی و حقوقی دیگر نیز به تشخیص دبیرکل در آن شورا فعال خواهند بود.
7. کمیته‌های تخصصی: کمیته‌های شورای راهبردی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام است که شان بررسی و تأییدی برای پیشبرد برنامه‌های شبکه دارد که در انجام فرآیند همکاری های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، دانشجویی، تجاری‌سازی دانش، صدورمجوزات و دیگر موضوعات مهم مذکور در آیین نامه، نقش تعیین‌کننده دارد.
8. دانشجو: فردی حقیقی یا حقوقی است که با توانمندی‌های علمی، عضوی از کشورهای اسلامی(دائم) و یا غیر اسلامی(ناظر) است و درخواست حضور در دوره‌های آموزشی را دارد که میزان سطح علمی و رتبه تحصیلی حسب مورد درخواست، برای شرکت دوره طبق دستورالعمل‌های اجرایی، تعیین می‌‌‌گردد.
9. استاد: فردی حقیقی یا حقوقی است که با صلاحیت‌های علمی، حرفه‌ای و خبرگی، عضوی از کشورهای اسلامی(دائم) و یا غیر اسلامی(ناظر) است و عهده‌دار برگزاری و تدوین دوره‌های آموزشی است.
10. مؤسسات: شخصیت حقوقی مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح علمی، آموزشی، فناوری و عضوی از کشورهای اسلامی(دائم) و یا غیر اسلامی(ناظر) است که شامل دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، سازمان‌ها و پارک‌های علم و فناوری، انجمن‌های علمی و سایر نهادها و مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری است که حسب مجوزها، دستورالعمل‌ها و ضوابط کشور مبداء دارای صلاحیت‌های لازمه و مجوزهای مربوطه برای برگزاری دوره‌ها خواهند بود.
تبصره: برای هر ابلاغیه برگزاری دوره مطابق با توافق‌نامه همکاری و مستندات مربوطه آن جهت همکاری الزامی است.
11. دوره آموزشی: دوره آموزشی مورد نظر براساس برنامه‌ها و سیاست‌های شبکه در 5 سطح است:
1.11. دوره آموزشی عمومی: جهت افزایش سطح آگاهی، بنیه علمی، آموزشی، فناوری آحاد عمومی کشورهای عضو و غیر عضو، بصورت رسانه‌ای و استفاده از فناوری‌های آموزشی اعم از برخط (آنلاین) و آفلاین برگزار می‌گردد که می‌تواند، زمان برگزاری دوره کوتاه مدت باشد و در راستای تحقق عدالت آموزش به صورت الکترونیکی برای عموم مسلمانان است؛
2.11. دوره آموزشی مهارتی -حرفه‌ای: جهت افزایش سطح آگاهی و بنیه علمی، آموزشی و فناوری داوطلبان شرکت در دوره‌ها جهت کسب مهارت‌های حرفه‌ای در حوزه‌های مختلف (فنی و مهندسی، علوم پایه علوم انسانی، پزشکی، هنر، زبان) است؛
3.11. دوره‌های آموزشی تخصصی کوتاه مدت: جهت افزایش سطح آگاهی و بنیه علمی، آموزشی و فناوری داوطلبان شرکت در دوره‌ها جهت کسب ارتقاء علمی در یکی از زیرشاخه‌های حوزه‌های مختلف آموزشی با سطح پایه تحصیلی با مشارکت یکی از مؤسسات کشورهای عضو که مورد تأیید شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام است و کلیه خدمات مورد نیاز و انجام امور با مسئولیت و نظارت مؤسسات برگزارکننده و شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام است و گواهی صادره بصورت مشترک و در محدوده ظرفیت و اعتبار علمی تعریف شده در دوره است؛
4.11. دوره‌های آموزشی ویژه: به منظور ارتقاء توان و بنیه علمی، آموزشی و فناوری داوطلبان شرکت در دوره‌ها می-باشد که کاربرد مشترک آن در حوزه‌های مختلف آموزشی و در سطح کارشناسی ارشد، دکترا به صورت بین‌رشته‌ای است، و از نظر شرایط برگزاری مطابق با ردیف 3.11 است؛
5.11. دوره آموزشی تخصصی مقطع‌دار: این دوره‌ها در جهت ارتقاء و توان بنیه علمی، آموزشی فناوری داوطلبان شرکت در مقاطع جهت کسب ارتقاء علمی در حوزه های مختلف حسب دوره آموزشی و سطح پایه تحصیلی با مشارکت مؤسسات آموزش عالی دارای مجوز از وزارت آموزش عالی کشورهای عضو اجرا می‌گردد و کلیه خدمات مورد نیاز و انجام امور با مسئولیت و نظارت مرکز برگزار کننده و شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام است و مدارک تحصیلی صادره بصورت مشترک (شبکه و مؤسسات) می‌‌ باشد.
12. آموزش مجازی و ترکیبی: آموزش مجازی عبارت است برگزاری دوره‌های آموزشی برخط یا آنلاین، برون‌خط یا آفلاین، که با استفاده از زیرساخت‌های رسانه‌ای انجام امور آموزشی تحقق می‌پذیرد که در برخی موارد به صورت ترکیبی (مجازی و حضوری) صورت می‌گیرد.
13. مدرک تحصیلی: مدرک تحصیلی دوره بصورت رسمی است که در هریک از دوره‌ها پس از حضور، ارزیابی، احراز صلاحیت‌های لازم و اخذ توفیق در گذراندن دوره مقطع‌دار(که مدرک می‌تواند بصورت فیزیکی یا دیجیتالی باشد)، برای داوطلبین صادر می‌گردد.
14. گواهی‌نامه: گواهی دوره بصورت رسمی است، که در هریک از دوره‌ها پس از حضور، ارزیابی، احراز صلاحیت‌های لازم و اخذ توفیق در گذراندن دوره به جز مقاطع‌، (که گواهی‌نامه می‌تواند بصورت فیزیکی یا دیجیتالی باشد)، برای داوطلبین صادر می‌گردد.
15. هزینه دوره: عبارت است از مبلغی که داوطلب حسب مورد طبق ابلاغیه‌های که برای برگزاری دوره و نحوه و شرایط آن اعلام می‌گردد، می‌بایست، جهت شرکت در دوره‌ها بصورت نقدی یا تقسیطی و در چارچوب‌های ارائه شده، پرداخت نماید.
16. درصد مشارکت: جهت برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و تشویق برای ذی‌نفعانی که برای ایجاد دوره‌های مختلف یا تحقق منابع درآمدی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام طبق ماده 14 اساس نامه تلاش می‌کنند که پس از وصول، در میزان آورده آن شریک خواهند بود.
17. محتوای مدیریت آموزشی: کلیه اسنادی که براساس ضوابط برگزاری دوره بصورت مکتوب یا دیجیتال مبنای رجوع داوطلبین برای اخذ آموزش‌های لازمه در دوره‌ها است.
18. فراخوان: اطلاع‌رسانی فراگیر به اعضای شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام جهت جذب داوطلبین و متقاضیان شرکت دوره‌ها که می‌تواند از طریق سایت، رسانه ها، سامانه‌ها اطلاعاتی و یا درگاه (پورتال شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام) انجام پذیرد.
19. شناسه: ردیف ممیزه‌ای که به اعضا حقیقی و حقوقی پس از قطعی‌شدن صلاحیت‌ها و احراز هویت‌ها برای فعالیت به حسب مورد براساس ساختار تشکیلاتی و سطح دسترسی داده می‌شود تا از خدمات مربوطه، استفاده نمایند.
20. سامانه جامع شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام: مجموعه خدماتی که برای افراد اعم از استاد، داوطلب و یا سایر شخصیت‌های حقوقی و حقیقی تعریف شده و برای استفاده از آن، بایستی طبق دستورالعمل‌های اعلامی نسبت به احراز هویت و ثبت اطلاعاتی خود و درخواست نوع خدمات مورد نظر اقدام نموده و پس از تائید، امکان استفاده از سطح دسترسی تعریف شده در سامانه را خواهد داشت.
21. پایگاه داده‌ها: عبارت است از مرکزیت یا بانک اطلاعاتی داده‌ای که می‌تواند بصورت متمرکز یا غیرمتمرکز بوده تا پس از انجام و تحقق رویه‌های پیش بینی‌شده در بند 20 امکان استفاده از ظرفیت پایگاه داده‌ها برای متقاضیان میسر گردد.
22. زبان: براساس مصوبات شبکه زبان رسمی برای برگزاری دوره‌ها و سایر فعالیت‌ها، انگلیسی، عربی، فرانسه است. سایر زبان‌های رایج و بومی کشورها نظیر: فارسی، اردو، مالایو، ترکی، اسپانیولی و... برای فعالیت‌ها بلامانع است.
23. تائید مدارک و گواهی‌نامه‌های صادره اعضای شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام: با توجه به ضرورت‌های تائیدیه مدارک و گواهی‌نامه‌های صادره بر اساس استعلام شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام از مراکز ذیصلاح جهت صحت مدارک و گواهی‌نامه‌های صادره پاسخ‌های داده شده از طرف شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام به منزله تائیدیه بوده که به صورت کد رمز و با دستورالعمل‌های صادره از سوی فناوری اطلاعات شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام تعیین می‌گردد و با هدف تسریع در فرآیند استعلامات دانشگاهی انجام می‌گیرد.
24. تورآموزشی مجازی: شرکت در بخشی از عملیات دوره آموزشی حسب مورد برای استفاده از توانمندی‌های علمی و تجارب که بصورت تور، در مراکزی که برگزار کننده دوره آن را تعیین می‌کند تا با شرکت و گذراندن آن سیلابس دروس را بصورت علمی و نظری گذرانده باشند.
25. آزمون صلاحیت: آزمونی است که داوطلب، برای سنجش توانمندی‌های خود در حوزه مورد نظر با اندوخته‌های علمی و آموزشی که در زمینه مورد نظر دارد با شرکت در آن آزمون، صلاحیت‌های خود را ارزیابی می‌نماید که مدارک صادره در این زمینه مطابق با دستورالعمل‌های صادره برای شرکت در آزمون است و به منظور تسهیل در فرآیندهای پذیرشی دانشگاه‌ها با مدیریت شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و کمیته مربوطه صورت می‌گیرد.
تبصره: برخی دوره‌های مشترک بین شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و سایر اعضا با توجه به اولویت‌ها، می‌تواند به صورت مستقل برگزار گردد که صرفا اعتبار گواهی‌نامه‌ای و نه مدارک تحصیلی مقطع خواهد داشت که به عنوان یک دوره معتبر، مورد تأیید سایر اعضا خواهد بود.
26. نمایندگی یا شعبه: مرکزیتی که براساس مصوبات و دستورالعمل‌های صادره از سوی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام اختیارات تفویضی برای انجام اقدامات امور مختلف، به نیابت از مرکزیت اصلی در یکی از مکان‌ها یا مرکزیت‌ها واقع در موقعیت جغرافیای دیگر (برون مرزی، درون مرزی) عهده دار می‌گردد.
27. شخصیت حقوقی: عبارت است از تشکل‌هایی که براساس مصوبات و ضوابط و قوانین جاری در کشورهای عضو و غیرعضو، صلاحیت‌های انجام کار در قالب‌های مختلف اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی، مؤسسه، شرکت‌های دانش‌بنیان، بنگاه و ... طبق قوانین آمره هر کشور و قوانین بین‌الملل تعیین و تشکیل گردیده‌اند که شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام برای پیشبرد امور، با آنها همکاری می‌نماید.
28. توافق نامه و قرارداد: ایجاد رابطه حقوقی بین طرفین که براساس حدود تعیین‌شده در آن، روابط کاری، حقوق مکتسبه، تعهدات و نحوه انجام امور را در مدت و شرایط معین، تعیین می‌نمایند.
29. نماینده تام الاختیار: فرد حقیقی یا حقوقی که حسب وظایف تعریف و تفویض شده براساس احکام انشائی و احکام قانونی، اختیارات لازم برای انجام موارد مندرج در بند 28 را دارا بوده و هرگونه اقدام و اثرات آن دارای بار حقوقی است.
30. کارگزاری: عبارت است از انجام اموری که براساس بند 28 فرد حقیقی یا حقوقی، وظایف و فعالیتی خاص را که برای انجام امور طبق شرایط خاص با رعایت ضوابط و مقررات و قوانین عهده دار است، در بر می‌گیرد.
31. جذب و تبادل دانشجو: ایجاد ظرفیت‌های لازم جهت بهره‌مندی از فرصت‌های علمی و فناوری مورد علاقه و نیاز دانشجویان مراکز و دانشگاه‌ها عضو در رشته‌های مختلف در دوره‌های آموزشی بند 11 و سایر موارد مورد نیاز.
32. جذب و تبادل استاد: ایجاد ظرفیت‌های لازم جهت بهره‌مندی از فرصت‌های علمی و فناوری مورد علاقه و نیاز اساتید مراکز و دانشگاه‌ها عضو در رشته‌های مختلف در دوره‌های آموزشی بند 11 و سایر موارد مورد نیاز.
33. یکپارچه‌سازی مدارک و گواهی‌نامه‌ها: ایجاد درگاه مشترک برای همه دانش‌آموختگان در مقاطع تحصیلی و دوره-های آموزشی مختلف در بند 11 برای اطلاع‌رسانی و اطلاع‌یابی کلیه اعضا از تعداد دانش‌آموختگان و حذف فرآیند ارزشیابی برای جذب دانشجو و تأیید مدارک و گواهی‌نامه‌های بین تمامی اعضا که توسط شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام اصالت آنها تأیید شده است.
34. رشته و منابع: کلیه محتواها و متون مورد تأیید دانشگاه‌ها که به دانشجویان توسط اساتید ارائه می شود.
35. مراکز آموزشی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام: مراکز آموزشی تحت نظارت شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام نظیر مرکز بین‌المللی زبان، مرکز بین‌المللی آموزش‌های کوتاه مدت و سایر مراکز مورد نیاز که به صورت مستقل در راستای اهداف و رسالت‌های مرتبط با عدالت آموزشی الکترونیکی ایجادشده و به پرورش نیروی انسانی توانمند در مدیریت آموزش های مجازی در جهان اسلام می پردازد و گواهی‌نامه‌های آن، مورد تأیید تمامی اعضای شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام است.
تبصره: شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام می تواند در صورت نیاز و فراهم شدن شرایط، با مشارکت اعضا، یک دانشگاه مجازی بزرگ بین‌المللی به عنوان یک دانشگاه الگو در دنیا بویژه جهان اسلام، تاسیس نماید که فرآیندهای آن اعلام خواهد شد.
36. همکاری آموزشی: به فعالیت‌های آموزشی مشترک بین اعضا در تمامی سطوح برای دانشجویان، اساتید، پژوهشگران و اعضای هیئت علمی و.... به صورت مجازی و ترکیبی با شرح تفصیلی بخش دوم آیین نامه گفته می‌شود.
37. همکاری پژوهشی: به فعالیت‌های پژوهشی مشترک بین اعضا در تمامی سطوح برای دانشجویان، اساتید، پژوهشگران و اعضای هیئت علمی و.... به صورت مجازی و ترکیبی با شرح تفصیلی بخش سوم آیین نامه گفته می‌شود.
38. همکاری فرهنگی، قرآنی، اجتماعی و دانشجویی: به فعالیت‌های فرهنگی، قرآنی، اجتماعی و دانشجویی مشترک بین اعضا در تمامی سطوح برای دانشجویان، اساتید، پژوهشگران و اعضای هیئت علمی بویژه دانشمندان و قاریان قرآنی به صورت مجازی و ترکیبی با شرح تفصیلی بخش چهارم آیین نامه گفته می‌شود.
39. همکاری تجاری‌سازی دانش، فناوری و محصولات دانش بنیان: به فعالیت‌های دانش‌بنیان و فناورانه مشترک بین اعضا در تمامی سطوح برای دانشجویان، اساتید، پژوهشگران و اعضای هیئت علمی و .... که منتج به خلق ارزش علمی و اقتصادی در جهان اسلام گردد، با شرح تفصیلی بخش پنجم آیین نامه گفته می‌شود.
40. اعتبار بین‌المللی: به تمامی اعتبار بخشی‌ها اعم از مؤسسات و مراکز، استاد، دانشجو، پژوهشگر، عضو هیئت علمی، گواهی‌نامه، مدرک و دیگر موارد مرتبط که توسط شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام به موارد مذکور صورت می گیرد، اطلاق می‌گردد.

برای مشاهده ادامه آیین‌نامه کمیته اجرایی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام کلیک کنید.