CINVU | COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities | شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
شبکه در یک نگاه

دپارتمان آموزش سازمان بین‌المللی سینوو

دپارتمان آموزش سازمان بین‌المللی سینوو که سازمان‌یافته از مرکز آموزش مهارتی و کاربردی، مرکز آموزش کوتاه مدت، مرکز آموزش زبان و مرکز آموزش پزشکی و درمانی است، بازوی این شبکه علمی در نقش‌آفرینی اجرایی و نظارتی عرصه آموزشی است.

این دپارتمان بر پایه شیوه‌ها و رویکردهای نوین آموزش در عرصه بین‌المللی با برنامه‌ریزی، نگارش و اجرای برنامه عملیاتی سازمان بین‌المللی سینوو در بخش آموزش که به پذیرش اعضای کمیته آموزش این سازمان بین‌المللی از دانشگاه‌های معتبر کشورهای جهان اسلام رسیده است، رویکرد تغییر پارادایم آموزش با گذر از شکل رایج آموزشی، ارائه آموزش‌های تعاملی و اتکا به آموزش‌های کاربردی و مهارتی، تحول‌آفرینی در شیوه تدریس و ایجاد سیستم اعتباربخشی به مدارک و گواهی‌های آموزشی و دانشگاهی را دنبال می‌کند.

معرفی مدیران دپارتمان آموزش سازمان بین‌المللی سینوو

مدیر آموزش:
دکتر احمد پورقاسم‌ شادهی

رئیس مرکز آموزش مهارتی و کاربردی: آقای محمد تاج‌بخش

رئیس مرکز آموزش کوتاه مدت: دکتر احمد پورقاسم‌ شادهی

رئیس مرکز آموزش زبان: دکتر الهام گرامی

رئیس مرکز آموزش پزشکی و درمانی: دکتر محمد جمشیدی اردشیری

وظایف دپارتمان آموزش سازمان بین‌المللی سینوو

1. ترسیم وضعیت موجود و مطلوب (شناسایی، مطالعه، امکان‌سنجی) در حوزه اجرایی‌سازی با رویکرد ستادی این سازمان و تعیین خط مشی‌ها، دستورالعمل‌ها و سیاست‌های راهبردی آموزش شبکه با رویکرد گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی و استانداردسازی آموزشی در عرصه بین‌الملل بویژه کشورهای اسلامی؛

2. برنامه‌ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی – آموزشی سازمان بین‌المللی سینوو و یکسان سازی فرهنگ آموزش؛

3. برنامه‌ریزی برای ارتقای مهارت‌های علمی – تخصصی دانشجویان، پژوهشگران و اساتید و ایجاد زمینه مناسب در حوزه‌های مختلف علوم انسانی، فنی-مهندسی، پزشکی و ...؛

4. برنامه‌ریزی آموزشی شبکه در راستای سند چشم‌انداز، نقشه جامع علمی و آمایشی بین‌المللی؛

5. ارزیابی و بازنگری شیوه‌های فعلی آموزش در دانشگاه‌های مجازی و محتوای سرفصل‌ها به منظور به روزرسانی و کارآمدی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، غنابخشی و ارزش‌مداری و ارائه پیشنهاد لازم به معاونت راهبردی اجرایی جهت طرح در شوراهای عالی و کمیته اجرایی؛

6. ساماندهی و پیگیری مستمر امور مرتبط با تولید محتوای علمی کارآمد برای دانشگاه‌های مجازی و اهتمام ویژه به ساماندهی راهبردی امور تحقیق و توسعه؛

7. طراحی و مدیریت دوره‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت آموزشي تخصصی و مدیریت دانش برای شبکه و دیگر شبکات و اهتمام به برگزاری دوره‌های توانمندسازی و دانش‌افزایی مدیران دانشگاه‌ها با استفاده از ابزارهای نوین فناوری هوشمند؛

8. برقراری ارتباطات موثر با هماهنگی معاونت راهبردی اجرایی با معاونت‌ها و بخش‌های مرتبط آموزشی در دانشگاه‌های کشورها عضو؛

9. تعریف نقش و شرح وظیفه اجرایی برای مراکز آموزشی (زبان، پزشکی و مهارتی و...) وطراحی دوره‌های موردنیاز، پیشنهاد برای نظام بورسی در کشورهای اسلامی؛

10. اعتبار بخشی به مدارک، گواهی‌نامه‌ها و دیگر موارد مرتبط با حوزه آموزش در کشورهای اسلامی؛

11. شرکت و مشارکت فعال در جلسات ونشست‌های تخصصی، ترویجی و اداری مرتبط با شبکه وجلب مشارکت‌های حداکثری در حوزه آموزشی دانشگاهی بین‌الملل؛

12. هماهنگی مستمر با معاونت راهبردی اجرایی و کمیته آموزش برای اجرایی‌سازی و پیشبرد اهداف و برنامه‌های مشترک حوزه آموزش در جهان اسلام و ارائه گزارش‌های منظم به سازمان؛

13. مشارکت در ارائه پیشنهاد و مشاوره مستمر درخصوص طرح‌های امکان‌سنجی، تجاری، تحلیل وضعیت موجود و دیگر ملزومات هماهنگ‌سازی اجزا برای طرح‌های تجاری‌سازی و دانش‌بنیان؛

14. انجام سایر امور محوله و ارجاعی مرتبط از سوی مقام مافوق وارائه گزارش عملکرد از فعالیت‌های حوزه کاری به ایشان.