CINVU | COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities | شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
شبکه در یک نگاه

آمادگی اساتید و مدرسان برای کلاس‌های آنلاین در طول دوران همه‌گیری: یک تحقیق پیمایشی

آمادگی اساتید و مدرسان برای کلاس‌های آنلاین در طول دوران همه‌گیری: یک تحقیق پیمایشی

Lecturer Readiness for Online Classes during the Pandemic: A Survey Research

محل نهاد :

با توجه به همه‌گیری کووید-19، اکثر مؤسسات آموزشی در سراسر جهان فرآیندهای آموزشی و یادگیری خود را تغییر داده‌اند و تلاش‌هایی را برای آماده‌سازی آموزش از راه دور آنلاین انجام داده‌اند تا اطمینان حاصل نمایند که آموزش بدون وقفه ادامه می‌یابد. برخی از آن‌ها در طول این فرآیند با وظایف یا چالش‌های دشواری مواجه نشده‌اند، زیرا پیش از این آموزش آنلاین یا ترکیبی را قبل از همه‌گیری پیاده‌سازی کرده‌اند. با این حال، برخی از موسسات، اساتید و دانشجویان آمادگی انطباق با شرایط را نداشتند و بنابراین، بررسی میزان آمادگی اساتید برای تدریس آنلاین حائز اهمیت است. این تحقیق با هدف ارزیابی آمادگی اساتید در طول یک بیماری همه‌گیر که بطور غیرمنتظره بوجود می‌آید، انجام می‌شود. همچنین هدف از آن بررسی نقاط ضعف و موانعی است که مدرسان برای تدریس در کلاس آنلاین باید بر آن‌ها غلبه نمایند. این تحقیق از رویکرد ترکیبی استفاده می‌کند. اساتید و مدرسان از طریق پرسشنامه‌های آمادگی آنلاین مورد بررسی قرار گرفتند و چندین موضوع از داده‌های کیفی جمع‌آوری شده ساخته شد. نتایج نشان می‌دهد که اساتید و مدرسان مهارت‌های فنی پایه‌ای قوی برای استفاده از پلت‌فرم‌های آموزش الکترونیکی برای دوره‌های آنلاین دارند. آن‌ها به سرعت خود را با استفاده از سیستم مدیریت یادگیری (LMS) وفق داده‌اند، و اکثر آن‌ها یک راه‌حل فنی برای اکثر کلاس‌های آنلاین با امکان‌سنجی ناکافی دارند، اما یک راه‌حل استراتژیک ندارند. کفایت آن‌ها برای تدریس دوره‌های آنلاین بهینه نشده بود، زیرا آن‌ها بطور کامل باور نداشتند که اهداف یادگیری قابل دستیابی است. این مقاله در مورد مفاهیم نظری و عملی توضیح می‌دهد.