CINVU | COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities | شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
شبکه در یک نگاه

آموزش و یادگیری از راه دور: مبانی آموزش از راه دور

آموزش و یادگیری از راه دور: مبانی آموزش از راه دور

Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education

ناشر : عصر اطلاعات ( Information Age Publishing)
سال نشر : 2019
محل نهاد : اندونزی

کتاب آموزش و یادگیری از راه دور، برای دوره‌های آموزشی از راه دور مقدماتی معلمان پیش از خدمت و در حال خدمت و برای برنامه‌های آموزشی که در مورد آموزش از راه دور دانش‌آموزان یا مدیریت سیستم‌های آموزش از راه دور بحث می‌کنند، نوشته شده است. این متن اطلاعات اولیه مورد نیاز برای معلمان آموزش از راه دور و مدیران برنامه‌های آموزش از راه دور را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد. معلم یا مربی که از این کتاب استفاده می‌کند، قادر خواهد بود میان کاربردهای مناسب آموزش از راه دور تمایز قائل شود.
در این کتاب موضوعاتی مورد توجه قرار گرفته است که در ادامه به شرح و بررسی آن پرداخته می‌شود. اولین موضوع، تعریف آموزش از راه دور است. قبل از شروع به نوشتن اولین ویرایش کتاب حاضر، ادبیات با دقت مرور شد تا تعریفی را که پایه و اساس این نوشتار است تعیین شود. این تعریف بر اساس کار دزموند کیگان (Desmond Keegan) است، اما منحصر به این کتاب است. این تعریف از آموزش از راه دور توسط انجمن ارتباطات و فناوری آموزشی و دایره‌المعارف بریتانیکا پذیرفته شده است. دومین موضوع کتاب، اهمیت تحقیق برای توسعه محتویات کتاب بود. بهترین رویه‌های ارائه شده در کتاب آموزش و یادگیری از راه دور از طریق شواهد علمی تأیید می‌شوند. مطمئناً "قواعد کلی" وجود دارد، اما نویسندگان همیشه سعی کرده‌اند تنها توصیه‌هایی را ایجاد کنند که می‌توان آن‌ها را به‌واسطه تحقیقات مورد پشتیبانی قرار داد.
سومین موضوع کتاب حاضر برگرفته از نقل قول معروف ریچارد کلارک (Richard Clark) است که در مروری بر تحقیقات آموزشی منتشر شده است و بیان می‌دارد که رسانه‌ها وسایلی هستند که مستقیماً بر موفقیت تأثیر نمی‌گذارند. کار بحث برانگیز کلارک در کتاب مورد بحث قرار گرفته است، واقعیت امر این است که آموزش از راه دور یک روش "جادویی" نیست که باعث می‌شود یادگیرندگان به موفقیت بیشتری برسند.
چهارمین مضمون کتاب، نظریه هم‌ارزی است. در این بخش این مفهوم ارائه می‌شود که آموزش‌های از راه دور باید با آموزش‌های سنتی بیشتر هم ارز باشد و نیازی نیست که یکسان باشد. نظریه هم‌ارزی به طراح آموزشی کمک می‌کند تا بدون ایجاد تلاش برای تکرار آنچه در کلاس درس رخ می‌دهد، به توسعه آموزش برای هر دانش‌آموز بپردازد. مضمون نهایی این کتاب نیز این ایده است که کتاب باید جامع باشد یعنی تا آنجا که ممکن است انواع روش‌های آموزشی را در اختیار دانش‌آموزان کلاس‌های از راه دور قرار دهد؛ و یک منبع اطلاعاتی در مورد این زمینه باشد.
موضوع اصلی کتاب حاضر بحث و بررسی پیرامون آموز از راه دور است که مبتنی بر سه بخش و دوازده فصل به شرح زیر است:
بخش اول: مبانی
 فصل 1: مبانی آموزش از راه دور
 فصل 2: ​​تعاریف، تاریخچه و نظریه‌های آموزش از راه دور
 فصل 3: پژوهش و آموزش از راه دور
فصل 4: فناوری‌ها، اینترنت و آموزش از راه دور
 بخش دوم: آموزش و یادگیری از راه دور
فصل 5: طراحی آموزشی برای آموزش از راه دور
فصل 6: آموزش و یادگیری از راه دور
 فصل 7: آموزش دانش‌آموزان و از راه دور
فصل 8: مطالب پشتیبانی و تجسم برای آموزش از راه دور
فصل 9: ارزیابی برای آموزش از راه دور
بخش سوم: مدیریت و ارزیابی آموزش از راه دور
فصل 10: مالکیت معنوی: مالکیت، توزیع و استفاده
فصل 11: مدیریت و رهبری یک سازمان آموزش از راه دور
فصل 12: ارزیابی آموزش و یادگیری از راه دور Simonson, M., Zvacek, S. M., & Smaldino, S
Cite: Simonson, M., Zvacek, S. M., & Smaldino, S. (2019). Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education 7th Edition. Information Age Publishing