CINVU | COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities | شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
شبکه در یک نگاه

شبکه اروپایی آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی

شبکه اروپایی آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی

European Distance and E-learning Network

سال نشر : 1989
نام نهاد : European Distance and E-learning Network
پدیدآورندگان:

شبکه اروپایی آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی، با نام اختصاری EDEN و در اصل با عنوان شبکه آموزش از راه دور اروپایی که در سال 1991 تأسیس شد، یک انجمن آموزشی بین‌المللی است که به روی مؤسسات و افرادی که با آموزش الکترونیکی، آموزش باز و آموزش از راه دور سر و کار دارند، باز است. EDEN یک سازمان غیرانتفاعی است که تحت قوانین انگلستان به عنوان یک شرکت ثبت شده است. EDEN کنفرانس‌های سالانه اروپایی را سازمان‌دهی می‌کند، نشریات دانشگاهی منتشر می‌کند، خدمات اطلاعاتی ارائه می‌دهد و نقش مفیدی در طیف گسترده‌ای از پروژه‌های اروپایی ایفا می‌کند. از سال 1995، EDEN مجله اروپایی آموزش باز، از راه دور و آموزش الکترونیکی (EURODL) را اداره می‌کند. EURODL گزارش‌هایی از تحقیقات، توسعه و تدریس برای اروپا منتشر می‌کند، کارهای علمی و اطلاعات مستحکمی در مورد آموزش باز از راه دور و آموزش الکترونیکی ارائه می‌دهد. این مجله برای خوانندگان رایگان است و با بیش از 4000 مشترک در جنبش محتوای باز مشارکت می‌کند.
مأموریت EDEN شامل تبادل تجربیات دانشگاهی و حرفه‌ای و بهبود کیفیت اطلاعات است. کنفرانس‌های EDEN رویدادهای مهم علمی و حرفه‌ای در اروپا هستند که در آن‌ها مشارکت‌های همه جانبه توسط متخصصان برجسته ارائه می‌شود. درواقع این انجمن در راستای تأمین نیازهای مختلف، کنفرانس‌های سالانه و کارگاه‌های موضوعی را برگزار می‌کند.
برخی از فعالیت‌های شبکه اروپایی آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی بدین شرح است. سازمان‌دهی کنفرانس‌های موضوعی سالانه و دوساله اروپا، انتشارات و خدمات اطلاعاتی با اخبار منظم برای اعضا و اخبار نامنظم برای غیر اعضا، نقش فعال در طیف گسترده‌ای از پروژه‌های مهم اتحادیه اروپا. این انجمن از تحقیقات با کیفیت خوب در زمینه آموزش باز، از راه دور و آموزش الکترونیکی پشتیبانی می‌کند. EDEN به‌طور فعال از مجله آنلاین آموزش باز و از راه دور اروپایی حمایت کرده است.