CINVU | COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities | شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
شبکه در یک نگاه

فناوری، آموزش الکترونیکی و آموزش از راه دور

فناوری، آموزش الکترونیکی و آموزش از راه دور

Technology, e-learning and Distance Education

ناشر : روتلج
سال نشر : 2005

این کتاب که در چاپ اول خود برنده جایزه شده است، یک راهنمای اساسی برای استفاده از فناوری در آموزش انعطاف‌پذیر و از راه دور است و مزایا و معایب رسانه‌های مختلف را ارزیابی می‌کند. این نسخه دوم به‌طور کامل به‌روز شده است و حاوی مطالب زیر است:

- معیارها و دستورالعمل‌های طراحی و ارائه آموزش مؤثر را با استفاده از فناوری‌های یادگیری مدرن مورد بررسی قرار می‌دهد؛

- بر استفاده از اینترنت برای آموزش از راه دور و انعطاف‌پذیر تمرکز می‌کند؛

- طراحی و استفاده از فناوری‌های نوظهور از جمله ویدئو کنفرانس مبتنی بر وب و تشخیص گفتار را مد نظر قرار می‌دهد؛

- بر مسائل سازمانی و مدیریتی و نحوه تأثیر آن‌ها بر استفاده مؤثر از فناوری تأکید می‌کند؛

- به ادغام آموزش آنلاین با آموزش حضوری و چهره به چهره دانشگاهی توجه می‌کند.

این راهنما با تمرکز بر اصول اساسی و دستورالعمل‌های کلی، در مورد فناوری‌های موجود و نوظهور کاربرد دارد. خواندن این کتاب نه تنها برای کسانی که در آموزش انعطاف‌پذیر و از راه دور و یادگیری آموزش از راه دور تخصص دارند، بلکه برای کسانی که نگران ادغام فناوری با آموزش هستند، ضروری است.

موضوع اصلی کتاب حاضر استفاده از فناوری در آموزش الکترونیکی و آموزش از راه دور است که مبتنی بر دوازده فصل به شرح زیر است:

1-همگرایی و تخصص در حال ظهور در آموزش از راه دور

2-تأثیر فناوری بر سازمان‌دهی آموزش از راه دور

3-انتخاب و استفاده از فناوری‌ها در آموزش از راه دور

4-چاپ

5-تلویزیون و ویدئو

6-کاسِت‌های صوتی رادیویی و پخش‌کننده‌های دیسک‌‌ فشرده

7-دسترسی به یادگیری مبتنی بر وب و مسائل آموزشی

8-هزینه‌های یادگیری مبتنی بر وب و مسائل سازمانی

9-محتوای ویدئویی صوتی و مسائل مربوط به دسترسی و آموزش در کنفرانس‌های مبتنی بر وب

10-هزینه‌های محتوای ویدیویی صوتی و کنفرانس‌های مبتنی بر وب و مسائل سازمانی

11-خلاصه مدیریتی: چه آموخته‌ایم؟

12-ویژگی‌های منحصر به فرد تلویزیون و رادیو

Cite: Bates, A. T. (2005). Technology, e-learning and distance education. Routledge.