CINVU | COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities | شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
شبکه در یک نگاه

همایش تبادل تجارب آموزش الکترونیکی در مراکز آموزش : سیاست ها، ارزش یابی ها و درسهای عملی

همایش تبادل تجارب آموزش الکترونیکی در مراکز آموزش : سیاست ها، ارزش یابی ها و درسهای عملی

The 2nd National Conference on Exchange of E-Learning Experiences in Higher Education: Policies, Assessments, and Practical Courses

ناشر : دانشگاه الزهرا(س) تهران
سال نشر : ۱۴۰۰
محل نهاد : اندونزی
رشته دانشگاهی :
موضوعات :

با شروع همه گیری کرونا آموزشهای حضوری جای خود را به آموزشهای مجازی داد و تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایران همپای کشورهای دیگر سعی کردند به سرعت خود را با تحولات همگام سازند و کلاسهای حضوری را با کلاسهای آنلاین و سیستم آموزشی را با LMS جایگزین نمایند. تجربیاتی که دانشگاهها و اساتید محترم در این یکسال و اندی کسب کرده اند قطعا شنیدنی است. از ابتکارات و خلاقیتهای فردی تا رویکردهای سازمانی برنامه ریزی شده. در همایش تبادل تجارب آموزش الکترونیکی درباره­ی تجارب و برنامه­های آینده­ی اساتید و دست­اندر کاران آموزش مجازی صحبت شد.

شاید انتظار همه ما از دانشگاه و مدرسه و به صورت کلی آموزشهای رسمی کشورمان آن باشد که علاوه بر ارائه برنامه های جامع آموزشی مهارتهای مورد نیاز قرن ۲۱ را هم به دانشجویان و دانش آموزان بیاموزند و آنها را تقویت کنند. مهارتهایی نظیر تفکر خلاق، حل مسئله و نوآوری که لازمست در کنار رشد اخلاقی به آنها پرداخته شود. به همین جهت انتظار داریم در طراحی محیط های آموزش الکترونیکی در دانشگاهها نیز همین اهداف دنبال شوند و هویت غنی دانشگاهی محقق گردد. هدف از برگزاری این همایش آنست که تجربیاتی که مدیران، اساتید و صاحب نظران در آموزش الکترونیکی و تهیه محتوای الکترونیکی برای درس های دانشگاهی داشته و دارند منتقل شود تا مشخص شود:

  • این نوع آموزش در دانشگاههای ایران چه چالشهای برجسته ای در فرآیند تعلیم و تربیت داشته است.
  • در ارزیابی و ارزشیابی اساتید و دانشجویان و همچنین در درسهای عملی چه مشکلاتی به همراه آورده است.
  • دانشگاهها و وزارت علوم در رویارویی با این چالشها چه سیاستها و اقداماتی را برگزیده اند.
  • در پساکرونا رویکرد بهینه بومی این سیاستها چگونه باشد