CINVU | COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities | شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
شبکه در یک نگاه

همایش ملی فرصت ها و ضرورت های آموزش مجازی

همایش ملی فرصت ها و ضرورت های آموزش مجازی

National conference of e-learning necessity and oppourtunities

ناشر : مرکز آموزش مدیریت دولتی
سال نشر : 1399
محل نهاد : ایران

ابعاد و زوایای مثبت آموزش مجازی که برآیندهایی چون عمومیت و فراگیری گسترده، تمرکز بر دیدگاه جامع در یادگیری، صرفه جویی هزینه های آموزشی، دسترسی سریع و آسان به منابع آموزشی و تحقق آرمان عدالت در امر خطیر و حساس آموزش را به همراه داشته است، زمینه های بسیار جدی از توجه روزافزون و جدیِ مبادی اندیشه و تصمیم سازی در گسترش و توسعه این امر مهم را بوجود آورده است.
تبیین مسیر علمی و عملی این روش آموزشی که بویژه در ماه های اخیر، تحت تأثیر ویروس کووید ۱۹ سیستم های آموزش الکترونیک و از راه دور مراکز آموزشی را بیش از هر زمان دیگری، فعال نموده است، ضرورت غیر قابل انکاری است که بایستی در محافل علمی و تجربی بیش تر بدان پرداخت و آموخت.
از همین رو شناخت فرصت ها، راهبردها، ضرورت ها و پیشران های موجود در آموزش مجازی، مرکز آموزش مدیریت دولتی که خود متولی آموزش های مجازی بویژه برای مدیران و کارکنان دولت است، همایش ملی ” فرصت ها و ضرورت های آموزش مجازی” را برگزار کرده­است. 
این دوره اولین دوره از همایش ملی فرصت­ها و ضرورت‌­های آموزش مجازی است.
محورهای همایش:
1) ضرورت آموزشهای الکترونیکی در سازمانها و نهادها در عصر کرونا
2) راهبردهای سازمانها و نهادها در آموزشهای حضوری و الکترونیکی در عصر کرونا
3) تجارب سازمانها و نهادها و مراکز آموزشی در ارائه خدمات آموزشهای الکترونیکی در کشور
 4) الگوهای طراحی دوره های آموزشی الکترونیکی
5) روشهای ارائه آموزشهای الکترونیکی
6) ظرفیتهای آموزش و یادگیری الکترونیکی در کشور
7) طراحی محتوای الکترونیکی و ابزارهای تعاملی درآموزشهای نوظهور در عصر کرونا
8) الزامات کیفیت بخشی به آموزش الکترونیکی
9) چالش آموزشهای الکترونیکی در عصر کرونا
10) چالشهای ارزیابی اثربخشی آموزشهای الکترونیکی
11) تجارب کشورها در آموزشهای الکترونیکی در عصر کرونا