CINVU | COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities | شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
شبکه در یک نگاه

کنفرانس ملی انجمن آموزش از راه دور ایالات متحده آمریکا

کنفرانس ملی انجمن آموزش از راه دور ایالات متحده آمریکا

USDLA National Conference

انجمن آموزش از راه دور ایالات متحده (USDLA) اولین انجمن آموزش از راه دور غیرانتفاعی در ایالات متحده بود که از تحقیقات، توسعه و عملكرد آموزش از راه دور در عرصه‌هایی همچون تحصیل، آموزش و ارتباطات پشتیبانی كرد. در سال 1987، USDLA بر اساس فرض ایجاد یک اتحادیه قدرتمند برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی و تربیتی در حال رشد جوامع یادگیرنده از طریق مفاهیم جدید و تلفیق فناوری‌های ارتباطی با یادگیری در برنامه‌های چند رشته‌ای گسترده، تأسیس شد.
یک رئیس منتخب، یک کمیته اجرایی و یک هیئت مدیره اکنون USDLA را اداره می‌کنند و دکتر رجی اسمیت سوم (Reggie Smith III) به عنوان مدیر اجرایی انجمن خدمت می‌کند. حوزه‌هایی که USDLA به آن‌ها می‌پردازد، عبارت‌اند از: آموزش ابتدائی (از کودکستان تا کلاس دوازدهم (K-12) آموزش عالی، آموزش مداوم (continuing education)، آموزش شرکتی (corporate training)، آموزش نظامی و دولتی، آموزش خانگی و سلامت از راه دور. علاوه بر این،USDLA همچنین بر آموزش از راه دور مبتنی بر فناوری ملی و بین‌المللی متمرکز است. نظام آموزشی ایالات متحده اغلب با عنوان k-12 شناخته می‌شود که کوتاه‌ شده عبارت «مهد کودک تا پایه دوازدهم» است.