CINVU | COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities | شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
شبکه در یک نگاه

یک سیستم احراز هویت ایمن برای آموزش از راه دور

یک سیستم احراز هویت ایمن برای آموزش از راه دور

A Safe Authentication System for Distance Education

اهمیت شناسایی درست دانشجو در یک محیط آموزش از راه دور از ضرورت اجتناب از تقلب ناشی می‌شود، و این واقعیت که دانشجو نقش اصلی را در این نوع فرآیند یادگیری ایفا می‌کند، می‌طلبد که دانشجو بدرستی ارزیابی، شناسایی و احراز هویت شود. سیستم‌های مدیریت یادگیری که امروزه در دسترس هستند، تنها یک موتور احراز هویت کاربر را بر اساس نام کاربری/رمز عبور ارائه می‌دهند، که حساسیت به تقلب را افزایش می‌دهند، در حالی که در زمانی که سطح اطمینان احراز هویت در مورد کاربر واقعی، که برای این مکانیسم ارائه ‌شده، عملا باطل است. در این مقاله، یک رویکرد ایمن و سریع را برای سیستم احراز هویت برای آموزش از راه دور پیشنهاد کردیم. روش‌های گواهی تشخیص چهره در سیستم پیشنهادی مورد پذیرش قرار گرفتند. ضریب تشخیص بالای سیستم اجرا شده در چهار شهر ایران نشان می‌دهد که سیستم‌های آموزش از راه دور نسبت به سیستم احراز هویت سنتی امن‌تر و قابل اعتمادتر بوده و در نتیجه باعث توسعه آموزش از راه دور در آینده می‌شوند.