CINVU | COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities | شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
شبکه در یک نگاه

اعلام فهرست واجدین شرایط دریافت شناسه بین‌المللی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام

اعلام فهرست واجدین شرایط دریافت شناسه بین‌المللی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام

  • ۱۴۰۱/۰۵/۲۱

معاون شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام اعلام کرد: 58 دانشگاه‌ و موسسه آموزش‌عالی که ارزشیابی آن‌ها با موفقیت صورت گرفته است، واجد شرایط دریافت شناسه بین‌المللی دانشگاهی شناخته شده‌اند.

به گزارش روابط عمومی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، دکتر علی کریمی مرید، معاون راهبردی اجرایی و رئیس دبیرخانه دائمی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام اظهار داشت: در راستای اعتباربخشی بین‌المللی به مدارک، گواهی‌ها و ارتباطات علمی و آموزشی، شناسه بین‌المللی یکتا به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی معتبر عضو شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام اعطا می‌گردد.

وی با بیان اینکه ارزشیابی اعضای دانشگاهی و آموزش‌عالی براساس شاخص‌هایی همانند توسعه زیرساخت‌های علمی و فناوری، کیفیت و شیوه ارائه آموزش مجازی براساس استانداردها، تولید و ارائه محتوای آموزشی چندزبانه، برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی، حق عضویت، اثرگذاری فعال در همکاری‌های بین المللی، استمرار تائید صلاحیت‌های حرفه‌ای توسط نهاد مرجع ملی مربوطه و... به‌سرانجام رسیده است، تصریح کرد: فهرست نهایی سال 2022 اعضای معتبر شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام مشتمل بر 52 دانشگاه و 6 موسسه آموزش‌عالی و کالج که عملکرد آن‌ها در ارزشیابی‌ها مورد تائید قرار گرفته،‌ در وب‌سایت این سازمان بین‌المللی قابل دستیابی است و این فهرست علاوه بر انتشار سالیانه، به صورت مستمر پس از عضویت‌های جدید بروزرسانی خواهد شد.

معاون شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام با بیان اینکه به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی این فهرست که برخی از زیرساخت‌های بین‌المللی آن‌ها در حال تکمیل است، تا زمان دریافت قطعی شناسه مهلت داده شده است، ادامه داد: فهرست شرکت‌های دانش‌بنیان، موسسات و نهادهای آموزشی و صنفی همکار این سازمان نیز طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.

دکتر کریمی مرید در ادامه با اشاره به آغاز اجرای آئین‌نامه جامع همکاری اعضای شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام یادآور شد: اجرای این آئین‌نامه که مبتنی بر رویکرد توسعه هدفمند همکاری‌های بین‌المللی تدوین گردیده است، سبب ارتباط‌دهی، ارائه زیرساخت و حمایت از ابتکارات علمی و فناوری خواهد شد و تحقق عدالت آموزشی و توانمندسازی نقاط کم‌برخوردار جهان اسلام به‌واسطه انتقال دانش و فناوری را به‌دنبال خواهد داشت.

وی در پایان با بیان اینکه فرآیند بارگذاری اطلاعات و آزمایش فنی وب‌سایت جدید این سازمان بین‌المللی علمی و دانشگاهی هم‌اکنون مراحل پایانی را سپری می‌کند، تاکید کرد: در بستر هوشمند مبتنی بر آئین‌نامه جامع همکاری‌ها، پنل اختصاصی اعضای شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام که به معرفی زیرساخت‌ها، توانمندی‌ها، محصولات و تبادل علمی و آموزشی اختصاص دارد در آینده نزدیک راه‌اندازی می‌شود.

گفتنی است شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام یکی از شبکه‌های کمیته دائمی همکاری‌های علمی و فناوری کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی کامستک می‌باشد که میزبانی از آن با جمهوری اسلامی ایران است. این شبکه پایگاهی مهم و غنی برای تقویت و توسعه آموزش عالی همگانی در بستر مجازی فناوری اطلاعات محسوب می‌گردد که باهدف تحقق عدالت در عرصه دانش و اندیشه و تعمیق و تثبیت آموخته‌ها و توانمندسازی آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مهارتی دانشجویان، اساتید، دانشگاه‌ها و نخبگان جهان اسلام فعالیت می‌کند.

معاون شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام اعلام کرد: 58 دانشگاه‌ و موسسه آموزش‌عالی که ارزشیابی آن‌ها با موفقیت صورت گرفته است، واجد شرایط دریافت شناسه بین‌المللی دانشگاهی شناخته شده‌اند.