CINVU | COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities | شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
شبکه در یک نگاه

آیین‌نامه جامع همکاری اعضای سازمان بین‌المللی سینوو

بخش دوم) همکاری‌های آموزشی

مقدمه:

همکاری‌های آموزشی، در قالب‌های مختلف بین اعضا امکان پذیر می باشد که به تفکیک نوع همکاری اشاره خواهد شد؛
هدف اصلی از این همکاری، شناسایی ظرفیت‌های اعضا، هم‌افزایی و انجام پروژه‌های مشترک آموزشی به صورت مجازی و ترکیبی است تا به میزان قابل توجهی سطح آموزش افزایش یافته و در تحقق عدالت آموزشی به صورت هوشمند در جهان اسلام موثر باشد.

الف) برگزاری دوره‌های آموزشی:

1. در اجرای تحقق اهداف تعیین شده در دوره‌های آموزشی در قالب 5 دوره ذیل:
 • دوره های کوتاه مدت؛
 • دوره های مقطع دار؛
 • دوره های عمومی؛
 • دوره های آموزشی مهارتی حرفه ای؛
 • دوره های ویژه.
تمامی مؤسسات عضو - منظور از مؤسسات عضو، بند شماره 10 از قسمت ج در بخش اول آیین‌نامه است - براساس برنامه‌های مصوب آموزشی خود نسبت به بارگذاری دوره‌های خود در پورتال شبکه اقدام می‌کنند و امکان بهره‌مندی از این نوع آموزش‌ها را برای آحاد دانشجویان و متقاضیان طبق تقویم آموزشی که ارائه می‌دهند، فراهم نموده و انجام این آموزش‌ها می‌تواند بصورت گروهی و سازمانی یا انفرادی باشد و براساس دستورالعمل شهریه، سیلابس و دیگر مواردی که برای گذراندن دوره یا بسته آموزشی ضروری می باشد، از طریق ثبت نام در پورتال شبکه اقدام می‌گردد.
2. مدارک تحصیلی یا گواهی‌های مربوطه با احراز و تصویب دوره‌ها بصورت انفرادی یا مشترک با تأیید دبیرخانه دائمی شبکه صادر می‌گردد؛ به عبارت دیگر، گواهی و مدارک‌ فوق با تأیید و امضاء بصورت دیجیتال یا فیزیکی صادر و جهت اعتبارسنجی آن براساس کد شناسه قابل رهگیری در سامانه جامع استعلام شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام است.
3. تمامی امور اجرایی همکاری آموزشی با نظارت دائمی کمیته آموزشی و دبیرخانه دائمی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام انجام می‌گیرد.
4. کمیته آموزشی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام وظایف زیر را عهده‌دار است:
1.4. ارزیابی وضع موجود آموزش مجازی در جهان اسلام و مطالعات در خصوص دستیابی به وضعیت مطلوب این حوزه؛
2.4. بررسی، تحلیل و آسیب شناسی فرآیندهای انجام كار و ارائه پیشنهادات به منظور ارتقاء بهره‌وری آموزش و دستیابی به وضع مطلوب آموزش در جهان اسلام؛
3.4. تهیه وتدوین سیاست‌ها، راه‌كارهای مناسب و روش‌های كاربردی در جهت ارتقاء عملكرد و افزایش كیفیت آموزش‌ها؛
4.4. شناسایی کشورها و دانشگاه‌های کم‌برخوردار از آموزش عالی و کمک به تقویت آن‌ها؛
5.4. بررسی و پیشنهاد تكمیل و اصلاح دستور‌العمل‌ها، مشخصات فنی، ضوابط و استانداردهای مورد استفاده در حوزه آموزش؛
6.4. هماهنگی و حمایت جهت برگزاری دوره‌های مشترک در 5 سطح ذکرشده بین اعضا و تأیید مدارک و گواهی‌نامه‌ها؛
7.4. مدیریت صدور مجوزات آموزشی برای تمامی متقاضیان مؤسسات و مراکز آموزشی مرتبط؛
8.4. استاندارسازی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و اعتباربخشی به ماهیت مؤسسات و مراکز آموزشی و گواهی‌نامه‌ها و مدارک مرتبط با آنها؛
9.4. رتبه‌بندی مؤسسات و مراکز آموزشی مرتبط در جهان اسلام؛
10.4. همکاری در تبادل دانشجو، استاد، رشته، منابع و دیگر امور مرتبط با مدیریت کلان آموزشی یکپارچه در جهان اسلام؛
11.4. استفاده حداکثری از ظرفیت مؤسسات عضو، غیرعضو، شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر نهادهای مرتبط برای پیشبرد برنامه‌ها؛
12.4. هماهنگی با دبیرخانه دائمی شبکه برای همکاری‌ها و اجرایی‌سازی امور.
5. دبیرخانه دائمی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام وظایف زیر را عهده‌دار است:
1.5. دعوت از اعضا برای حضور در جلسات؛
2.5. تنظیم دستورجلسات و صورت جلسات شورا؛
3.5. تدوین و اصلاح آیین‌نامه‌های داخلی؛
4.5. ایجاد ارتباط مستمر و پویا با کمیته‌ها و پیگیری مصوبات شورا؛
5.5. ارسال گزارش عملکرد کمیته‌های تخصصی به شورا؛
6.5. تهیه و ارائه گزارش‌های جامع از چگونگی پیشرفت اجرای طرح‌ها و برنامه ها به مراجع مرتبط.
6. با توجه به استانداردسازی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های عضو و ارزیابی ادواری آنها از نظر رتبه‌بندی، مؤسسات عضو، می‌بایست آخرین ارزیابی‌ها و توانمندی‌های اعضای شبکه را در حوزه آموزش به دبیر کمیته آموزش شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام ارائه دهند تا برای مخاطبین خاص و عام جهت توسعه و تعادل بخشی ظرفیت‌های آموزشی دانشگاهی، تمامی ظرفیت‌ها و فرصت‌ها معرفی و به تناسب بهره‌بردای گردد.
7. به منظور تسهیل در فرآیند همکاری، رشته‌هایی که قابلیت ارائه محتوای ویژه از نظر سیلابس را دارند، با توجه به اینکه از طریق اساتید برتر دانشگاه‌های عضو فراهم شده، دانشجویان، می‌توانند مدرک خود را با گذراندن این رشته‌ها بصورت تجمیعی اخذ نمایند.
8. مؤسسات عضو، فهرستی از اساتید توانمند بین‌المللی به کمیته آموزش شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، از طریق مکاتبات ارائه می‌دهند تا برای آنان شناسه‌های بین‌المللی استادی برای ارائه آموزش‌های مختلف در پلتفرم‌های معتبر معرفی شده از سوی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، تعریف شود.
9. دانشجویان مؤسسات عضو، می‌توانند از طریق مؤسسات، نسبت به دریافت شناسه بین‌المللی دانشجویی، اقدام نمایند تا از ظرفیت اخذ رشته، شرکت در دوره‌های آموزشی، حمایت از طرح‌های راهبردی و دانش‌بنیان، فرصت‌های مطالعاتی، خدمات دانشجویی و سایر موارد مرتبط با امور دانشجویان با همکاری تمامی کمیته‌ها، استفاده نمایند.
10. اعتبار بین‌المللی گواهی‌نامه و مدارک شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام طبق استانداردهای کمیته آموزش برای تمامی شخصیت‌های حقوقی و حقیقی قابل اجراست که تا قبل از تصویب این آیین‌نامه توسط دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام انجام می‌شد که پس از تصویب این آیین‌نامه، کمیته آموزش شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام این مسئولیت را بر عهده خواهد داشت و اعتبار دوره‌های غیرمقطع آن برای تمامی مؤسسات عضو و وزارت آموزش عالی کشورها، مورد تأیید است و دوره‌های مقطع‌دار با تأیید رئیس مؤسسات و کمیته آموزش، اعتبار خواهد داشت که هدف اصلی از فرآیند اعتباردهی، کاهش روال بروکراسی برای تسهیل همکاری بین مؤسسات عضو است.
11. زبان برگزاری دوره‌ها، عربی، انگلیسی، فرانسه و سایر زبان‌های بومی کشورهاست که در سطوح بین‌المللی قابل ارائه باشد.
12. میزان شهریه دوره‌ها، حق‌التدریس، ارزش‌افزوده بر اساس نوع دوره توسط مجریان تعریف می‌گردد که طبق توافق شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام با مجریان، عایدی هر مجری تعیین و واریز می‌گردد؛ درآمدهای مرتبط برای شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، برای اهداف سازمانی هزینه خواهد شد که حقوق همکاران، کمیته‌ها و سایر فعالان مرتبط با شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام بخشی از آن مخارج است و حمایت از پروژه‌ها، توسعه زیرساخت و فعالیت‌ها و دیگر برنامه‌ها از جمله موارد هزینه، این درآمدهاست.
13. دوره‌های آموزشی پزشکی در صورت هماهنگی با دانشگاهیان و مراکز آموزشی دارای مجوز مقام تشخیص در این حوزه صورت می‌گیرد.
14. آموزش‌های مرتبط با حوزه پیشگیری، سلامت و سبک زندگی با مؤسسات و مراکز آموزشی پیشرو و دارای استانداردهای لازم و مجوزات مرتبط امکان‌پذیر است.
15. نحوه پرداخت‌های مؤسسات بین‌المللی و ملی از طریق درگاه شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام است که این پرداخت‌ها شامل حق عضویت، شهریه‌ها، خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و سایر منابع مجاز در اساس‌نامه شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام است.
16. در صورت توافق اعضا، ارزهای دیجیتال معتبر، می‌تواند مبنای پرداخت برای شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام باشد که در قالب اطلاعیه‌های رسمی اعلام خواهد شد.
17. زیرساخت‌های آموزش مجازی و ترکیبی ارائه شده توسطشبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، دارای استانداردهای بالایی‌ست که اطمینان کامل از انتقال دانش برای متقاضی آموزش صورت پذیرد و در مواردی از آموزش‌های حضوری نیز کامل‌تر ارائه خدمت می‌نماید.

ب) جذب و تبادل دانشجو:

1. با توجه به اینکه در آموزش مجازی ظرفیت‌های بسیار متنوعی از نظر امکان دسترسی به حوزه‌ها و رشته‌های مختلف برای متقاضیان آموزش عالی و سایر دوره‌های آموزشی وجود دارد، لذا مطابق این آیین‌نامه، تبادل دانشجو به صورت مجازی و ترکیبی با موافقت‌های اعلامی از سوی مؤسسات عضو، امکان‌‌پذیر خواهد بود.
2. مؤسسات عضو، در سامانه جامع شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، اطلاعات لازم را که توسط کمیته آموزش شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام ارائه شده، طبق چارچوب مقرر در سامانه، وارد می‌نمایند تا نسبت به فرآیندهای تبادل دانشجو بین اعضا، اقدامات لازم صورت پذیرد.
3. طبق سرفصل‌های ارائه شده به زبان های مذکور در بند11 از قسمت الف بخش دوم این آیین‌نامه، دانشجویان می‌توانند در هریک از مؤسسات عضو شبکه نسبت به انتخاب رشته، درس، استاد و سایر خدمات ارائه شده توسط اعضا، از طریق سامانه جامع شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام اقدام نمایند و آن سامانه به صورت هوشمند، متقاضیان را به مجموعه‌های عضو هدایت می‌کند.
4. تمامی رشته‌ها، دروس و اساتید موجود در شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، مورد تأیید تمامی اعضایی هستند که این آیین‌نامه را پذیرفته و برای پذیرش دانشجویان در علایق خود، پس از تأیید شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، هیچ‌گونه مانعی برای ادامه تحصیل ایجاد نخواهند کرد.
5. تبادل دانشجو در تمامی سطوح تحصیلی بویژه مقاطع تحصیلی صورت می‌گیرد و امکان میهمان و انتقالی نیز وجود دارد.
6. شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام به منظور خدماتی که برای تبادل دانشجویان بین اعضا انجام می‌دهد، درصدی را از شهریه‌های مرتبط جهت مخارج شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام از هر دانشجو دریافت می‌کند که نسبت به خدمات و تعامل با هر دانشگاه، درصد آن توافق می‌گردد.
تبصره: در صورت واریز حق عضویت سالانه به صورت منظم از سوی مؤسسات عضو، درصد اخذ خدمات، به صورت قابل توجهی کاهش و در برخی موارد به صفر خواهد رسید.
7. با توجه به نیاز دانشجویان در خصوص کسب اطلاعات لازم، هر مؤسسه موظف است، یک کلیپ از معرفی خود به زبان‌های بین‌المللی تهیه نماید و شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام آن را در فایل معرفی هر مؤسسه در سایت CINVU.net بارگذاری خواهد کرد.
8. دانشجویانی که در ساختار آموزش مجازی تحصیل می‌کنند و در صورت نیاز، لازم است بخشی از دوره‌ را به صورت حضوری بگذرانند (آموزش ترکیبی)، برای سفر به کشورهای عضو، تمامی امور مرتبط با اقامت را کشورهای مقصد فراهم می‌نمایند و با توجه به اعتبار بین‌المللی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، هیچ‌گونه مانعی برای سفر ایجاد نخواهند کرد.
9. اخذ شناسه بین‌المللی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام برای تمامی دانشجویان مؤسسات عضو الزامی است که فرآیند دریافت این شناسه، با همکاری مؤسسات و کمیته آموزش شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، انجام خواهد شد.
10. دسته‌بندی شاخه‌های علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، پزشکی و مباحث میان‌رشته‌ای در فرآیند جذب و تبادل در مقاطع تحصیلات تکمیلی طبق مقررات دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد.
11. مباحث مالی اعم از شهریه، استعلامات و دیگر ملزومات در سامانه جامع شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و قسمت مربوطه قابل دسترسی است.
12. اخذ مجوزات جذب و تبادل دانشجو به صورت مجازی و برگزاری آزمون‌های تأیید صلاحیت برای ورود در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری از طریق مؤسسات و با حمایت شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام انجام خواهد شد و وزارت آموزش عالی کشورها، با تأیید شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و مؤسسات عضو، نسبت به پذیرش دانشجویان اقدام خواهند کرد.

ج) جذب و تبادل اساتید:

1. استفاده از ظرفیت‌های علمی اساتید مؤسسات عضو، مطابق این آیین‌نامه در قالب دوره‌های مختلف به صورت مدعو، حق‌التدریس، عضو همکار، علمی و یا هیأت علمی، بر اساس رتبه و مرتبه دانشگاهی طبق شناسه تعریف شده امکان پذیر خواهد بود که لازم است مؤسسات در سامانه جامع شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام در قسمت مربوطه، اطلاعات لازم در این خصوص را بارگذاری نمایند که فرآیندهای آن موجود است.
2. اساتید به زبان‌های مذکور در این آیین‌نامه، می‌توانند تدریس نمایند.
تبصره: در صورت فراهم بودن شرایط، امکان تدریس به زبان‌های بومی کشورها، طبق دستورالعمل‌های تدوین شده بعدی، امکان‌پذیر است.
3. اخذ شناسه بین‌المللی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام برای تمامی اساتید مؤسسات عضو، الزامی است که فرآیند دریافت این شناسه، با همکاری مؤسسات و کمیته آموزش شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، انجام خواهد شد.
4. فرصت‌های مطالعاتی به صورت تورهای آموزشی مجازی برای اساتید در کشورهای عضو از طریق ثبت درخواست در سامانه جامع شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام در قسمت مربوطه، فراهم است که تور حضوری آن نیز امکان‌پذیر خواهد بود.
5. نظام هوشمند مدیریت تدریس برای اساتید مؤسسات عضو، با توجه به شاخص‌های اعلامی نظیر: میزان رضایت‌مندی دانشجویان از استاد، استقبال از استاد، اشتغال آفرینی‌ و مهارت‌افزایی‌ها برای دانشجویان و سایر موارد، می‌تواند در ارتقاء مرتبه اساتید و نیز پاداش‌های مرتبط اثرگذار باشد که نظام آن به مرور ارائه و تکمیل خواهد شد.
6. نحوه تدریس، آزمون‌های مرتبط، بازخوردگیری از میزان آموزش فرد متقاضی و دیگر موارد مرتبط با این حوزه، در سامانه جامع شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و قسمت مربوطه در دسترس خواهد بود.
7. حق‌التدریس و سایر موارد مرتبط با میزان پرداختی‌های اساتید، در تعاریف دوره‌ها و مقاطع و از طریق سامانه‌های مربوطه ارائه خواهد شد.
8. حق امتیاز آموزش‌های آزاد اساتید و نیز تدریس خصوصی که از طریق شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام به دست آمده، پس از اطلاع‌رسانی‌های لازم با رعایت حقوق اعضا، بلامانع است.
9. با تأیید و حمایت شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و نیز همکاری مؤسسات عضو، تمامی نهادهای مربوطه در کشورها، در فرآیندهای جذب و تبادل اساتید تسهیل‌گری و مساعدت لازم را انجام خواهند داد.
10. کمیته وزارتی علم و فناوری سازمان همکاری اسلامی "کامستک" در موارد تأیید وزارتخانه‌های آموزش عالی در فرآیند جذب و تبادل استاد، دانشجو، رشته و منابع، یکپارچه‌سازی مدارک و سایر موارد مرتبط حمایت کامل خواهد کرد که این حمایت از طریق برگزاری نشست‌ها و مجامع عمومی سالانه کامستک، انجام مکاتبات موثر با وزارتخانه‌ها و سایر طرق قانونی مورد تأیید سازمان همکاری اسلامی خواهد بود.

د) تبادل رشته و منابع:

1. با توجه به شرایط و ویژگی‌های علمی مؤسسات و مراکز آموزشی عضو، می‌توان نسبت به تبادل برخی رشته‌ها و منابع قابل ارائه برای دیگر اعضا اقدام نمود.
2. با توجه به اینکه امتیازات و حق موجده این امر برای مؤسسات یا مراکز آموزش عالی ارائه دهنده، بصورت انحصاری یا فرانچیاز در نظر گرفته می‌شود، دیگر اعضایی که از این امر بهره‌مند می‌گردند، حق امتیاز فوق را از کل درآمد یا پرداخت شهریه‌ای، کارسازی خواهند کرد.
تبصره: به منظور پیشگامی در انجام این امر توصیه می‌گردد این حق انحصاری تا مادامی که مؤسسه مذکور نسبت به جایگزینی منابع در رشته جدید اقدام نماید، در اختیار وی بوده و در صورت عدم ارائه رشته‌های جدید پس از برگزاری در یک بازه زمانی آموزشی حداقل 2 ساله این حق خود به خود فسخ می‌گردد و جهت عدم تضیع حقوق مکتسبه در یک بازه زمانی 4 ماهه، قبل از انقضا به عضو ذی‌ربط مراتب امر، ابلاغ می‌گردد.
3. رشته‌ها و منابع مورد نیاز اعضا، در جلساتی که به صورت مستمر توسط نمایندگان آنها در کمیته‌های شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام برگزار خواهد شد، مورد توافق قرار خواهد گرفت که شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، در صورت نیاز نسبت به کیفیت محتواها ورود خواهد کرد.
4. بارگذاری رشته‌ها، منابع در سامانه جامع شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام در قسمت مربوطه انجام خواهد شد.
5. زبان‌های مورد تأیید شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، مواردی است که در این آیین‌نامه و اساس‌نامه ذکر شده است.
6. رویکرد تحصیلات تکمیلی، مطالعات میان‌رشته‌ای، تولید محتواهای علمی با رویکرد بین‌المللی، قابل فهم، متناسب با فرهنگ مشترک کشورهای اسلامی و مشترکات مذهبی، فناورانه، تولید و محصول‌محور از جمله رسالت‌های مؤسسات عضو شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام خواهد بود.
7. اخذ مجوز رشته و منابع طبق ضوابط و مقررات حاکم در کشورهای عضو خواهد بود؛ در صورت نیاز، امکان ایجاد رشته‌ها و منابع بین‌المللی با همکاری کمیته آموزش شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام وجود دارد که پس از تصویب توسط تمامی اعضا، از طریق حمایت‌های کامستک و همچنین اعضا، وزارتخانه‌های کشورها، می‌توانند نسبت به تأیید و اجرای آن اقدام نمایند که ایجاد این رشته‌ها و منابع خلاف مقررات و ضوابط حاکم با آداب، فرهنگ و دیگر مسائل مهم کشورها نخواهد بود.

ه) یکپارچه‌سازی مدارک و گواهی‌نامه‌ها:

1. به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و منابع آموزشی، یکپارچه‌سازی مدارک و گواهی‌نامه‌های مؤسسات عضو برای دانش‌پذیرانی که در مؤسسات عضو شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری تحصیلات خود را گذرانده‌اند، اجرایی خواهد شد تا متقاضیان بتوانند بدون فرآیندهای پیچیده و دشوار اعتبارسنجی و ارزشیابی مدارک و گواهی‌نامه‌ها توسط کشورها و مؤسسات، طبق علایق خود، در مقاطع تحصیلی کارشناسی، ارشد و دکتری، به صورت مجازی و ترکیبی ادامه تحصیل دهند.
2. تمامی متقاضیانی که تمایل به داشتن مدارک اعتبارسنجی‌شده با گریدهای مختلف می‌باشند، در آزمونی که برای دروس یا رشته‌ها بصورت ادواری توسط دانشگاه مقصد در سامانه جامع شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام اجرا شده، شرکت خواهند کرد و پس از تأیید گذراندن مقطع تحصیلی توسط مؤسسه مبدا و شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام(کد اصالت بین‌المللی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام)، مؤسسه مقصد نیز بدون اعتبارسنجی و ارزشیابی مجدد، نسبت به پذیرش دانشجو اقدام خواهند کرد.
3. تمامی اعضا، مدارک و گواهی‌نامه‌های صادره از سوی یکدیگر را پس از تأیید شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، بدون هیچ‌گونه مانعی خواهند پذیرفت که فرآیندهای نظارتی برای این امور در چارچوب‌های قانونی برای هر مؤسسه تدوین و اجرا خواهد شد که این پذیرش در ضوابط مربوط به دوره‌های آموزشی در مقاطع تحصیلی با دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت تداخل ایجاد نخواهد کرد.
4. اطلاعات مرتبط با تمامی دانش‌آموختگان مؤسسات عضو در سامانه جامع شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و در قسمت مربوطه برای تأیید اصالت بارگذاری خواهد شد تا ضمن دریافت کد مربوطه، متقاضیانی که قصد ادامه تحصیل در کشورهای مختلف عضو را دارند، بتوانند نسبت به فرآیندهای ثبت نام تا جذب و آموزش اقدام نمایند.
5. با انجام فرآیندهای بارگذاری اطلاعات در سامانه جامع شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، به صورت هوشمند، تمامی دانش‌آموختگان مقاطع تحصیلی و دوره‌ها اطلاعاتشان در سامانه جامع شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و همچنین سایر مؤسسات عضو ثبت و قابل دسترسی است و یکپارچه‌سازی مدارک به صورت قطعی محقق خواهد شد.
تبصره: در خصوص فرآیند یکپارچه‌سازی، آیین‌نامه‌های مرتبط با دانشگاه‌ها و وزارت مربوطه در اولویت است و در صورت نیاز، مقررات مرتبط با آن در خصوص همکاری‌های شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، در موارد پیوستی این آیین‌نامه، اصلاح و بروزرسانی خواهد شد.

و) رتبه‌بندی مؤسسات:

1. رتبه‌بندی مؤسسات براساس شاخص‌های ذیل امکان‌پذیر خواهد بود:
 • منابع و زیرساخت سخت‌افزار و نرم‌افزار؛
 • ظرفیت پذیرش دانشجو داخلی و خارجی؛
 • تعداد رشته‌های تحصیلی و گروه‌های آموزشی؛
 • قدمت و پیشینه درخشان فعالیت‌های آموزش عالی؛
 • سطح و رتبه‌های علمی اعضاء هئیت علمی شاغل بصورت رسمی، پیمانی و حق التدریس؛
 • داشتن نمایندگی و شعب داخلی و خارجی؛
 • نوع مالکیت دانشگاهی، دولتی، عمومی و خصوصی؛
 • تاسیسات زیربنایی و زیر ساخت فیزیکی؛
 • وجود تشکل‌ها و واحدهای مرتبط با مراکز آموزش عالی در قالب تشکل‌های حقوقی و حقیقی، پژوهشی، خدماتی، شرکت‌های دانش‌بنیان تولید محور و نشر و مالکیت معنوی؛
 • امکانات و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای برای برنامه‌های میان مدت و بلند مدت مرکز آموزش عالی و تحقق مرحله ای آن؛
 • انجام فعالیت‌های پژوهشی در دوره‌های مختلف، اعم از کاربردی، بنیادی، دانش بنیان و اثر بخشی آن در پایان نامه‌ها جهت ارتقاء کمی و کیفی فعالیت‌های پژوهشی؛
 • فعالیت‌های فرهنگی اثرگذار در ارتقا سطح همکاری‌های فرهنگی، اجتماعی، فقرزدا، توسعه محور؛
 • فعالیت‌های مرتبط با تجاری‌سازی دانش و فناوری؛
 • میزان تراکنش‌های مبتنی بر صادرات محصولات با بالاترین استاندارد در کشورهای اسلامی و دیگر کشورها.
2. این رتبه‌بندی پس از تصویب آیین‌نامه توسط کمیته آموزش شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و با همکاری اعضا آغاز خواهد شد.
3. بروزرسانی رتبه‌بندی به صورت دوسالانه انجام می‌گردد.
4. درگاه مربوط به رتبه‌بندی مؤسسات در سامانه جامع شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام فعال خواهد شد.
5. امتیازات این رتبه‌بندی برای مؤسسات مختلف متعاقبا تهیه و آثار آن برای مؤسسات برتر در قالب‌های مختلف نمایان خواهد شد.

ز) اجرای همکاری‌های آموزشی اعضا:

1. دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، احکام تمامی اعضای کمیته آموزش شورای راهبردی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و سایر موثرین این حوزه را صادر خواهد کرد که رؤسا و معاونین آموزشی مؤسسات، شخصیت‌های علمی، اجرایی و حقوقی اثرگذار در جهان اسلام و سایر نفراتی که می‌توانند در پیشبرد این امور نقش آفرینی نمایند، می‌توانند از جمله اعضای اصلی آن، باشند.
2. مباحث مالی و پرداختی‌های اعضای کمیته‌ها و مدیران اجرایی، در چارچوب‌های شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام امکان پذیر خواهد بود.
3. سایر وظایف کمیته مذکور، به مرور با همکاری اعضا اجرایی خواهد شد.
4. تکمیل تمامی فرآیندهای مربوط به دوره‌های آموزشی، تبادل دانشجو، استاد، رشته و منابع، یکپارچه‌سازی مدارک،
رتبه‌بندی‌ها و دیگر موارد مورد نیاز، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه در سامانه جامع شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام با همکاری تمامی اعضا امکان‌پذیر است که دبیرخانه دائمی و کمیته‌های شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام در صورت همکاری تمامی اعضا، متعهد به انجام فرآیندگذاری‌ها و تامین زیرساخت‌های مرتبط را با همکاری نهادها و شرکت‌های دانش‌بنیان طرف تفاهم خود، می‌گردد.
5. دبیران و اعضای برخی کمیته‌هایی که پیشتر از سوی دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، احکامشان صادر شده، تا زمانیکه از سوی دبیرکل، ابلاغ جدید برای آنان صورت نگرفته است، فعالیت‌های آنان طبق احکام ابلاغی نافذ است.

برای مشاهده ادامه آیین‌نامه کمیته اجرایی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام کلیک کنید.