CINVU | COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities | شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
شبکه در یک نگاه

عضویت موسسه آموزشی بین‌المللی علوم و فنون آروند در سازمان بین‌المللی سینوو

عضویت موسسه آموزشی بین‌المللی علوم و فنون آروند در سازمان بین‌المللی سینوو

  • ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

در راستای گسترش همکاری‌‌های بین‌المللی آموزشی و پژوهشی، موسسه آموزشی بین‌المللی علوم و فنون آروند با پذیرش سند عضویت سازمان بین‌المللی سینوو به خانواده بزرگ این شبکه بین‌المللی علمی و دانشگاهی پیوست.

به گزارش روابط عمومی سازمان بین‌المللی سینوو، موسسه آموزشی بین‌المللی علوم و فنون آروند یک کانون آموزشی و مهارتی به‌شمار می‌آید که رویکرد بنیادین آن توانمندسازی و مهارت‌آموزی برپایه استانداردها و دانش روز دنیا در جهت کمک به نیروهای انسانی برای راهیابی به بازار کار بین‌المللی است.

این موسسه در راستای استانداردسازی و روزآمدسازی آموزش‌های ارائه شده به مهارت‌آموزان، پیوسته با دانشگاه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی دانشگاهی، آموزشی و فنی در ارتباط است. 

گفتنی است سازمان بین‌المللی سینوو با بَرنام شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام یکی از شبکه‌های وابسته به - کامستک - کمیته دائمی همکاری‌های علمی و فن‌آوری کشورهای هم‌پیمان در سازمان همکاری‌های اسلامی است که وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری جمهوری اسلامی ایران میزبانی از آن را بر عهده دارد. این سازمان بین‌المللی، پایگاهی سرشار از دانایی و توانایی است که با آرمان دادگری، ژرفایش و پایایی دانش و اندیشه‌ و توانمندسازی آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مهارتی جهان اسلام، در گسترش آموزش‌عالی همگانی استوار بر فن‌آوری هوشمند می‌کوشد.

در راستای گسترش همکاری‌‌های بین‌المللی آموزشی و پژوهشی، موسسه آموزشی بین‌المللی علوم و فنون آروند با پذیرش سند عضویت سازمان بین‌المللی سینوو به خانواده بزرگ این شبکه بین‌المللی علمی و دانشگاهی پیوست.