CINVU | COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities | شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
شبکه در یک نگاه

اساس‌نامه سازمان بین‌المللی سینوو

طبق مفاد منشور «سازمان همکاری اسلامی»، تاکید بر لزوم همکاری میان کشورهای عضو این سازمان، و بر اساس ماده 15 قطعنامه چهاردهمین نشست مجمع عمومی «کمیته همکاری‌های علمی و فناوری» این سازمان در تاریخ 21 الی 23 دی‌ماه 1389 (برابر با 11 الی 13 ژانویه 2011) در شهر اسلام‌آباد، پاکستان، و به منظور تقویت ارتباطات و ارتقاء همکاری‌های فناوری و تحقیقات دانشگاهی، آموزشی و عملی میان کشورهای اسلامی، تشکیل «شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام» با هدف ایجاد بستری مناسب برای حمایت از شبکه‌های آموزشی و پژوهشی مبتنی بر فناوری ارتباطات و اطلاعات و مهندسی دانش، ارتقاء فرهنگ همکاری و مشارکت، تسریع همیاری و همفکری میان کارآفرینان و دانشمندان، فرهیختگان، دانشجویان و محققان کشورهای اسلامی به تصویب رسید.

دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان میزبان این شبکه، پذیرفته است با ارائه پشتیبانی‌های اجرایی، مالی و علمی مقتضی، شبکه دانشگاه‌های مجازی دنیای اسلام را به سازمانی موفق و کارآمد در چارچوب کمیته همکاری‌های علمی و فناوری و سازمان همکاری اسلامی بدل نماید.

ماده 1: تعاریف

1.1 این شبکه با نام «شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام»، و به اختصار به صورت CINVU شناخته می‌شود.
1.2 در این سند و به جز در مواردی که به گونه‌ای دیگر تصریح شده باشد، اصطلاحات و شرایط از معانی تعیین شده در زیر برخوردار هستند:
1.2.1 «او‌آی‌سی» به معنای سازمان همکاری اسلامی است.
1.2.2 «کامستک» به معنای کمیته وزارتی دائم سازمان همکاری اسلامی در خصوص همکاری‌های علمی و فناوری است.
1.2.3 «کشورهای عضو» به معنای هر نماینده از دانشگاه‌های مجازی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و کمیته کامستک (عضو کامل)، و سایر کشورها (عضو ناظر) است که طبق ماده 6 این نظام‌نامه به عضویت این شبکه درآمده است.
1.2.4 «دانشگاه‌های مجازی» به معنای تمامی دانشگاه‌ها، از قبیل دانشگاه‌های آنلاین، الکترونیکی، باز، از راه دور، مجازی، است که بر اساس زیرساخت‌های مبتنی بر IT، فناوری‌های مرتبط، و مدیریت و مهندسی دانش فعالیت می‌کنند.
1.2.5 «مجمع عمومی» به معنای مجمع عمومی این شبکه، متشکل از نمایندگان کشورهای عضو، مطابق ماده 8 این نظام‌نامه است.
1.2.6 «کمیته اجرایی» به معنای کمیته متشکل از نمایندگان کشورهای عضو شبکه، شامل دبیرکل شبکه، است و تعداد اعضا توسط مجمع عمومی مشخص می‌شود.
1.2.7 «کشور میزبان» به معنای جمهوری اسلامی ایران به عنوان میزبان ستاد، دفاتر و دبیرخانه دائمی شبکه است.
1.2.8 «MSRT» به معنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور میزبان است.
1.2.9 «دبیرکل» به معنای دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی دنیای اسلام است.

ماده 2: جایگاه حقوقی شبکه

2.1 این شبکه، سازمانی مستقل، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است.
2.2 این شبکه تحت نظارت کمیته کامستک فعالیت می‌نماید.
2.3 این شبکه با هدف تحقق، پایش و ارزیابی اهداف مندرج در ماده 4 این نظام‌نامه تاسیس شده است.
2.4 فعالیت ستاد این شبکه و نیز هر یک از دفاتر این شبکه مشمول قوانین مرتبط کشوری است که ستاد یا آن دفاتر در محدوده تحت حاکمیت آن واقع شده‌اند.

ماده 3: ستاد شبکه

3 ستاد این شبکه در شهر تهران، جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

ماده 4: اهداف شبکه

اهداف این شبکه عبارتند از:
4.1 تعیین مفاهیم کیفیت و الگوهای مدیریت راهبردی در زمینه تحصیلات دانشگاهی میان کشورهای اسلامی، به ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی.
4.2 ارتقاء جایگاه و نقش دانشگاه‌های آنلاین، باز، از راه دور و مجازی در طرح‌های توسعه ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی کشورهای اسلامی، به ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی.
4.3 ایجاد زمینه‌های همکاری برای استفاده از مزایای هم‌افزایی میان دانشگاه‌های کشورهای اسلامی، و مراکز پژوهشی، آموزشی و علمی.
4.4 گردهم‌آیی و ارائه خدمات تحصیلات دانشگاهی و اجرای طرح‌های پژوهشی در تمامی سطوح در داخل شبکه و خارج از آن.
4.5 ارتقاء سطح دستاوردهای پژوهشی، آموزشی و علمی در کشورهای اسلامی.
4.6 ایجاد یک شبکه پژوهشی مبتنی بر علم و دانش، به منظور جلوگیری از مهاجرت نخبگان به کشورهای دیگر و نیز جذب نخبگان کشورهای دیگر به داخل کشورهای خود.
4.7 ایجاد بازارهای داخلی و بین‌المللی برای ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به دانشگاه‌های آنلاین، باز، از راه دور و مجازی، از طریق ارتقاء ارتباطات و تقویت شبکه‌های کشورهای اسلامی، به ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی.
4.8 ایجاد زمینه انتقال تجربیات موجود (اطلاعات، فناوری، نیروی انسانی و غیره) در زمینه‌های فناوری، ابزارهای آموزشی و پژوهشی و فناوری‌های جانبی، میان کشورهای اسلامی، به ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی.

ماده 5: وظایف شبکه

وظایف و کارکردهای این شبکه عبارتند از:
5.1 ارائه تسهیلات آموزشی و پژوهشی برای فضای سایبری مجازی، دارای اهداف آموزشی انعطاف‌پذیر، گزینه‌های مختلف، تنوع در زمان و مکان آموزش، توانمندی مجازی برای تدوین مواد آموزشی و پژوهشی مناسب و ابزارهای درسی بهینه در داخل و خارج از شبکه.
5.2 حمایت از فعالیت‌های متمرکز بر تولید محتوای پژوهشی و آموزشی چندرسانه‌ای و مبتنی بر اینترنت، مانند محتوای اینترنتی، محصولات صوتی و تصویری، و آزمایشگاه‌های مجازی چندرسانه‌ای برای همکاری در داخل و خارج از شبکه.
5.3 حمایت از مطالعات امکان‌سنجی و تحلیل سوات (SWOT) درباره طرح‌های آموزشی و پژوهشی مرتبط با دانشگاه‌های مجازی در کشورهای عضو او‌آی‌سی، و ایجاد دانشگاه‌های مجازی.
5.4 تبادل دانشجویان، فرهیختگان و دانشگاهیان میان کشورهای اسلامی، با هدف ارتقاء دانش و تجربه آموزشی و پژوهشی محققین در زمینه فعالیت خود و پذیرش عضویت از کالج‌ها و مراکز آموزش مجازی برای ارتقاء سطح و تبدیل شدن به دانشگاه مجازی.
5.5 تعریف و حمایت از قانون مالکیت معنوی برای دانش، محتوا و محصولات آموزشی شبکه، میان کشورهای عضو او‌آی‌سی.
5.6 حمایت از برگزاری همایش‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی تخصصی در زمینه توسعه نظام آموزشی و نیروی کار واجد صلاحیت، و نیز سازوکارهای پژوهشی.
5.7 حمایت از موسسات و دانشگاه‌های پژوهشی و آموزشی سنتی، در صورت تمایل آنها به تبدیل شدن به دانشگاه مجازی.
5.8 حمایت از به‌روزسانی اطلاعات و توسعه آموزش و پژوهش، بانک‌های داده و منابع انسانی مرتبط (مانند نخبگان، فرهیختگان، دانشجویان و غیره).
5.9 حمایت از ارزیابی و یکسان‌سازی مدارک و گواهینامه‌های صادره توسط کالج‌ها و دانشگاه‌های مجازی و مراکز آموزش مجازی، و پایش و ارزیابی مداوم توسعه و رتبه‌بندی دانشگاه‌های مجازی، به منظور بهینه‌سازی همکاری در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی.

ماده 6: عضویت در شبکه

6.1 هر یک از دانشگاه‌های مجازی کشورهای عضو او‌آی‌سی و کمیته کامستک (عضو کامل)، و سایر کشورها (عضو ناظر)، مایل به عضویت در این شبکه و پیروی از مفاد این نظام‌نامه می‌توانند به صورت مکتوب به عضویت این شبکه دربیایند.
6.2 عضویت در این شبکه به دو صورت است:
6.2.1 عضو کامل: دارای حق رای.
6.2.2 عضو ناظر: فاقد حق رای.
6.3 عضویت در این شبکه به روش‌های زیر لغو می‌شود:
6.3.1 در صورت درخواست کتبی کشورهای عضو.
6.3.2 در صورت درخواست کمیته اجرای شبکه و تصویب مجمع عمومی.

ماده 7: ساختار شبکه

ساختار اصلی شبکه از ارکان زیر تشکیل می‌شود:
7.1 مجمع عمومی.
7.2 دبیرکل.
7.3 کمیته اجرایی.

ماده 8: مجمع عمومی شبکه

مجمع عمومی شبکه به عنوان عالی‌ترین هیات تصمیم‌گیرنده در این شبکه قلمداد می‌شود و اعضای آن عبارتند از:
8.1 نمایندگان کشورهای عضو شبکه.
8.2 نماینده کمیته کامستک.
8.3 دبیرکل شبکه.

ماده 9: وظایف مجمع عمومی

9.1 وظایف و کارکردهای مجمع عمومی عبارتند از:
9.1.1 انتخاب اعضای کمیته اجرایی.
9.1.2 ارزیابی و تصویب سیاست‌های شبکه، ارائه شده توسط دبیرکل.
9.1.3 ارزیابی و تصویب مقررات شبکه، ارائه شده توسط دبیرکل.
9.1.4 ارزیابی و تصویب گزارش‌های سالانه شبکه، ارائه شده توسط دبیرکل.
9.1.5 ارزیابی و تصویب گزارش‌های رسمی، ارائه شده توسط دبیرکل، و مورد توافق کمیته اجرایی، و سپس ارائه آنها به کمیته کامستک و کشور میزبان.
9.1.6 ارزیابی و تصویب عضویب متقاضیان، با توجه به شرایط عضویت مندرج در ماده 6 فوق.
9.1.7 تشکیل نشست‌های مجمع عمومی به درخواست دبیرکل.
9.1.8 تدوین و تصویب سیاست‌ها، قواعد و مقررات اجرایی شبکه، ارائه شده توسط دبیرکل.
9.2 نشست‌های مجمع عمومی حداقل یک بار در سال، به صورت حضوری یا مجازی، و در تاریخ پیشنهادی از سوی کمیته اجرایی و مصوب مجمع عمومی برگزار می‌شود.
9.3 نشست‌های فوق‌العاده یا اضطراری مجمع عمومی به درخواست حداقل اکثریت دو سوم اعضای کمیته اجرایی برگزار می‌شود.
9.4 تنها اعضای کامل شبکه و نماینده کمیته کامستک از حق رای در نشست‌های مجمع عمومی برخوردار هستند.
9.5 تصمیمات مجمع عمومی با حضور اکثریت ساده اعضا قابل‌تصویب هستند. با این حال، برای انجام اصلاحات یا اعمال هرگونه تغییرات اساسی در نظام‌نامه شبکه، حضور و رای دادن اکثریت دو سوم مجمع ضروری است.

ماده 10: دبیرکل شبکه

10.1 دبیرکل شبکه برای یک دوره چهارساله و توسط کشور میزبان (جمهوری اسلامی ایران) منصوب می‌شود.
10.2 وظیفه دبیرکل شبکه، حصول اطمینان از فعالیت روان و موثر شبکه است.
10.3 دبیرکل ممکن است برای دوره چهارساله دوم نیز به این سمت منصوب شود.

ماده 11: وظایف و کارکردهای دبیرکل شبکه

11.1 اداره امور شبکه.
11.2 ارائه گزارش‌های سالانه شبکه، ابتدا به کمیته اجرایی جهت بررسی و سپس به مجمع عمومی.
11.3 ارائه گزارش به مجمع عمومی کمیته کامستک.
11.4 ارائه گزارش‌های سالانه شبکه به مجمع عمومی.
11.5 ارتباط با کشورهای عضو.
11.6 آغاز نمودن فرایند قوانین و مقررات شبکه و برنامه‌های اجرایی، جهت بررسی و تصویب در کمیته اجرایی.
11.7 تمدید عضویت اعضا در شبکه.
11.8 برقراری، حفظ و گسترش ارتباطات نزدیک با دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و تحقیق و توسعه کشور میزبان و کشورهای عضو در زمینه فعالیت‌های شبکه.
11.9 جذب بودجه لازم مطابق ماده 14 این نظام‌نامه.
11.10 مدیریت و نظارت بر فعالیت کارکنان شبکه، و تعیین میزان حقوق آنها، منوط به تصویب کمیته اجرایی.

ماده 12: کمیته اجرایی شبکه

12.1 کمیته اجرایی شبکه متشکل از نمایندگان کشورهای عضو (شامل دبیرکل) است، و تعداد اعضای آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود.
12.2 مقررات داخلی کمیته اجرایی با پیشنهاد دبیرکل و تصویب کمیته اجرایی تعیین می‌شود.
12.3 اعضای کمیته اجرایی برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شوند.
12.4 اعضای کمیته اجرایی همچنین می‌توانند در کمیته‌های فرعی مختلف کمیته اجرایی نیز عضویت داشته باشند.
12.5 ریاست کمیته اجرایی با رای اعضای این کمیته و به منظور اجرای فعالیت‌های زیر انتخاب می‌شود:
12.5.1 مدیریت نشست‌های کمیته اجرایی؛ و
12.5.2 حفظ همکاری نزدیک با دبیرکل و اعضای کمیته اجرایی، به منظور تحقق اهداف و برنامه‌های شبکه.

ماده 13: وظایف کمیته اجرایی

13.1 وظایف و کارکردهای کمیته اجرایی شبکه عبارتند از:
13.1.1 بررسی و تصویب بودجه، فعالیت‌ها و برنامه‌های سالانه شبکه، ارائه شده توسط دبیرکل.
13.1.2 اجرای راهبردهای مناسب برای بهینه‌سازی مدیریت موثر شبکه، در راستای نظام‌نامه شبکه و قوانین و مقررات ذیربط.
13.1.3 پایش و نظارت بر امور اجرایی و برنامه‌های شبکه.
13.1.4 همکاری با دبیرکل برای برگزاری نشست‌های مجمع عمومی.
13.1.5 ایجاد کمیته‌های فنی لازم برای مسایل خاص.
13.1.6 تصویب گزارش مالی سالانه، ارائه شده توسط دبیرکل.
13.2 دبیرکل شبکه یا نماینده او باید در تمامی جلسات کمیته اجرایی حضور داشته باشد.
13.3 نشست‌های کمیته اجرایی حداقل دو بار در سال در کشور میزبان، یا به صورت حضوری یا مجازی در یکی از کشورهای عضو که برای این مهم داوطلب شده باشد، برگزار می‌شود.

ماده 14: منابع مالی شبکه

14.1 ارائه منابع مالی موجه سالانه برای فعالیت شبکه به عنوان مسئولیت محدود کشور میزبان محسوب می‌شود.
14.2 منابع مالی بیشتر از مراجع زیر حاصل خواهد شد:
14.2.1 او‌آی‌سی و موسسات زیرمجموعه آن و سازمان‌های مرتبط، مانند بانک توسعه اسلامی (IDB)، کمیته کامستک و غیره.
14.2.2 حق عضویت ادواری کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی.
14.2.3 موسسات و سازمان‌های بین‌المللی کمک‌کننده.
14.2.4 کمک‌های فردی و سایر سازمان‌ها، مانند افراد، بانک‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و غیره.
14.2.5 درآمد حاصل از ارائه خدمات، انتشارات، ارائه مشاوره، برگزاری دوره‌های آموزشی، ارائه خدمات آموزشی و تحقیق و توسعه، برگزاری همایش‌ها، سمینارها، کارگاه‌ها، و غیره.
14.2.6 هر منبع دیگر مورد تایید کمیته اجرایی.
14.3 هر یک از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، حق عضویتی مطابق با قطعنامه مجمع عمومی کمیته کامستک می‌پردازند، مگر آن که مجمع عمومی تصمیم دیگری در این خصوص اتخاذ نموده باشد.

ماده 15: بودجه و برنامه کاری سالانه شبکه

15.1 بودجه و برنامه کاری سالانه شبکه باید توسط دبیرکل تدوین، و برای بررسی و تصویب به کمیته اجرایی ارائه شود.
15.2 تاریخ آغاز سال مالی شبکه بر اساس مقررات کشور میزبان تعیین می‌گردد.

ماده 16: زبان رسمی شبکه

16 زبان انگلیسی به عنوان زبان رسمی شبکه قلمداد می‌شود، اما کشورهای عضو می‌توانند از سایر زبان‌های رسمی اوآی‌سی (مانند عربی و فرانسوی) برای فعالیت‌های داخلی خود استفاده نمایند. با این حال، ارتباطات میان کشورهای عضو و شبکه باید به زبان انگلیسی یا فارسی انجام شود.

ماده 17: مصونیت‌ها و حقوق شبکه

17 شبکه و مسئولین آن از مصونیت‌ها و حقوق موجود برای اوآی‌سی، زیرمجموعه‌ها و مسئولین آن برخوردار هستند.

ماده 18: نظام‌نامه و فرایند شبکه

18.1 فرایندهای حقوقی، مالی، اجرایی و نظام‌نامه شبکه توسط دبیرکل تدوین می‌شود، و سپس به تایید کمیته اجرایی، و تصویب مجمع عمومی می‌رسد.
18.2 کشورهای عضو می‌توانند پیشنهادات خود را برای بررسی و تایید کمیته اجرایی، به دبیرخانه شبکه ارسال نمایند.

ماده 19: اصلاح نظام‌نامه شبکه

19 این نظام‌نامه در صورت لزوم و توصیه دبیرکل، و تایید کمیته اجرایی قابل اصلاح است. این اصلاحات توسط اکثریت دو سوم مجمع عمومی بررسی و تصویب می‌شوند.

ماده 20: ماده نهایی

20 نظام‌نامه شبکه در 20 ماده تنظیم، و در تاریخ 2 مهرماه 1397 (برابر با 24 سپتامبر 2018)، در ستاد این شبکه در شهر تهران، جمهوری اسلامی ایران، توسط دانشگاه‌های مجازی 17 کشور عضو این شبکه تصویب شده است.