CINVU | COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities | شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
شبکه در یک نگاه

رابطه متقابل و همبستگی بین فرهنگ یادگیری و آموزش آنلاین: مطالعه موردی عربستان سعودی

رابطه متقابل و همبستگی بین فرهنگ یادگیری و آموزش آنلاین: مطالعه موردی عربستان سعودی

The Reciprocal and Correlative Relationship Between Learning Culture and Online Education: A Case from Saudi Arabia

محل نهاد :

هدف از این مقاله، اتکا بر بینش‌های مربیان در مورد رابطه بین فرهنگ و یادگیری آنلاین است. بطور خاص، هدف از این مقاله بررسی راه‌هایی است که فرهنگ یادگیری دانشجویان در نتیجه معرفی روش‌های مختلف یادگیری آنلاین در حال تغییر است. همچنین هدف آن بررسی راه‌هایی است که فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی بر کاربرد و موفقیت استراتژی‌های یادگیری آنلاین تأثیر می‌گذارند. توجه ویژه‌ای به ادراک فراگیران از مزایا و معایب ارتباطات آنلاین شده است. این مقاله بر اساس داده‌های اولیه‌ای است که از پاسخ‌های دانشجویان دختر مقطع کارشناسی در مورد این که چگونه آموزش آنلاین فرهنگ یادگیری آن‌ها را تغییر می‌دهد و چگونه فرهنگ آن‌ها بر آموزش آنلاین تأثیر می‌گذارد، تهیه شده است. شصت و هفت دانشجوی دختر عربستانی در مقطع کارشناسی در این نظرسنجی شرکت کردند. ادبیات در زمینه آموزش آنلاین و از راه دور برای کمک به پاسخ به این سؤالات بررسی شده است. شرکت‌کنندگان نشان دادند که آموزش آنلاین به آن‌ها کمک کرده است تا برخی هنجارهای فرهنگی را به چالش بکشند، فرهنگ یادگیری خود را تقویت کنند و مهارت های ارتباطی خود را بهبود بخشند.