CINVU | COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities | شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
شبکه در یک نگاه

مجله فناوری آموزش و یادگیری

مجله فناوری آموزش و یادگیری

Technology of instruction and learning

ناشر : دانشگاه علامه طباطبایی
سال نشر : 1393
محل نهاد :
پدیدآورندگان: دکتر داریوش نوروزی ,

نشریه فناوری آموزش و یادگیری یک فصلنامه دسترسی آزاد، دو سوناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث فناوری مورد استفاده در امور آموزشی و یادگیری پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه فناوری آموزشی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند می باشد.
به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. با این وجود، نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود.
نشریه فناوری آموزش و یادگیریدر دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.
هدف عمده نشریه فناوری آموزش و یادگیری فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با فناوری آموزشی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، پژوهشگران را تشویق می کنند که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 
این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:
امور تربیتی
فناوری در آموزش
نوآوری در آموزش
تکنولوژی و یادگیری
یادگیری و اینترنت
به منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی-آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می دهد. این نشریه از پایگاههای اطلاعاتی مگ ایران (Magiran) و نورمگز (Noormags) برای ایجاد یک نظام بایگانی توزیعی برای کتابخانه ها و افراد استفاده می کند. همچنین این نظام بایگانی به مسولان کتابخانه ها اجازه می دهد گردآوری کامل از مقالات نشریه در اختیار داشته باشند.