CINVU | COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities | شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
شبکه در یک نگاه

نظریه اقتصاد یادگیری آنلاین و از راه دور:رویه و پژوهش

نظریه اقتصاد یادگیری آنلاین و از راه دور:رویه و پژوهش

Economics of Distance and Online Learning Theory, Practice and Research

ناشر : قبسات
سال نشر : 2008
محل نهاد : اندونزی
پدیدآورندگان: حسین نجفی , علی کرمی ,
رشته دانشگاهی :
موضوعات :

این کتاب مروری جامع بر مدل‌های سازمانی آموزش از راه دور و آنلاین از دیدگاه بین‌المللی و از نظر برنامه‌‌ریزی اقتصادی، هزینه سنجی و تصمیم‌گیری مدیریت ارائه می‌دهد. همچنین به دستورالعمل‌های تحقیق و توسعه بیشتر در این زمینه اشاره می‌کند و درک و تفکر انتقادی بیشتر از سوی مدیران، پزشکان و محققان آموزش از راه دور را ترویج می‌دهد. واقعیت امر این است که تجربیات و چشم‌اندازهای آموزش از راه دور در ایالات متحده با سایر مناطق جهان در وضعیت نسبتاً یکسان و مشابهی قرار دارد.

موضوع اصلی کتاب حاضر بررسی آموزش‌های آنلاین و از راه دور از چشم‌اندازی متفاوتی و اقتصادی است که مشتمل بر پانزده فصل به شرح زیر است:

فصل 1: ساختارهای سازمانی و هزینه‌ای برای آموزش از راه دور و آنلاین

فصل 2: ​​تغییر آموزش از راه دور و تغییر مسائل سازمانی

فصل 3: یادگیری آنلاین و دانشگاه

فصل 4: تحصیل مجازی و آموزش پایه

فصل 5: دیدگاه‌های تاریخی در آموزش از راه دور در ایالات متحده

فصل 6: بودجه آموزش از راه دور و آموزش آنلاین در ایالات متحده

فصل 7: بودجه آموزش از راه دور: چشم‌انداز منطقه‌ای

فصل 8: هزینه‌ها و کیفیت یادگیری آنلاین

فصل 9: هزینه آموزش مجازی دانشگاهی

فصل 10: هزینه-فایده سیاست‌ها و رویه‌های حفظ/ نگهداری(Retention) دانش‌آموزان

فصل 11: هزینه-فایده آموزش آنلاین

فصل 12: تغییر یادگیری در محل کار: نقش یادگیری نهفته در ایجاد نیروی کار رقابتی(Transforming Workplace Learning: The Role of Embedded Learning in Creating a Competitive Workforce)

فصل 13: آموزش عمومی باز: ساختارهای سازمانی، هزینه‌ها و مزایا

فصل 14: از بائوباب تا بونسای(Baobab to Bonsai): بازنگری در مسائل روش‌شناسی هزینه‌ها و اقتصاد آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی توزیع شده

فصل 15: مفاهیم برنامه‌ریزی و مدیریت آموزش از راه دور و آنلاین

 

Cite: Bramble, W.J., & Panda, S.K. (2008). Economics of Distance and Online Learning: Theory, Practice and Research. Routledge.