CINVU | COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities | شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام
شبکه در یک نگاه

نظریه اقتصاد یادگیری آنلاین و از راه دور:رویه و پژوهش

نظریه اقتصاد یادگیری آنلاین و از راه دور:رویه و پژوهش

Economics of Distance and Online Learning Theory, Practice and Research

ناشر : قبسات
سال نشر : 2008
محل نهاد : اندونزی
پدیدآورندگان: حسین نجفی , علی کرمی ,

این کتاب مروری جامع بر مدل‌های سازمانی آموزش از راه دور و آنلاین از دیدگاه بین‌المللی و از نظر برنامه‌‌ریزی اقتصادی، هزینه سنجی و تصمیم‌گیری مدیریت ارائه می‌دهد. همچنین به دستورالعمل‌های تحقیق و توسعه بیشتر در این زمینه اشاره می‌کند و درک و تفکر انتقادی بیشتر از سوی مدیران، پزشکان و محققان آموزش از راه دور را ترویج می‌دهد. واقعیت امر این است که تجربیات و چشم‌اندازهای آموزش از راه دور در ایالات متحده با سایر مناطق جهان در وضعیت نسبتاً یکسان و مشابهی قرار دارد.
موضوع اصلی کتاب حاضر بررسی آموزش‌های آنلاین و از راه دور از چشم‌اندازی متفاوتی و اقتصادی است که مشتمل بر پانزده فصل به شرح زیر است:
فصل 1: ساختارهای سازمانی و هزینه‌ای برای آموزش از راه دور و آنلاین
فصل 2: ​​تغییر آموزش از راه دور و تغییر مسائل سازمانی
فصل 3: یادگیری آنلاین و دانشگاه
فصل 4: تحصیل مجازی و آموزش پایه
فصل 5: دیدگاه‌های تاریخی در آموزش از راه دور در ایالات متحده
فصل 6: بودجه آموزش از راه دور و آموزش آنلاین در ایالات متحده
فصل 7: بودجه آموزش از راه دور: چشم‌انداز منطقه‌ای
فصل 8: هزینه‌ها و کیفیت یادگیری آنلاین
فصل 9: هزینه آموزش مجازی دانشگاهی
فصل 10: هزینه-فایده سیاست‌ها و رویه‌های حفظ/ نگهداری(Retention) دانش‌آموزان
فصل 11: هزینه-فایده آموزش آنلاین
فصل 12: تغییر یادگیری در محل کار: نقش یادگیری نهفته در ایجاد نیروی کار رقابتی(Transforming Workplace Learning: The Role of Embedded Learning in Creating a Competitive Workforce)
فصل 13: آموزش عمومی باز: ساختارهای سازمانی، هزینه‌ها و مزایا
فصل 14: از بائوباب تا بونسای(Baobab to Bonsai): بازنگری در مسائل روش‌شناسی هزینه‌ها و اقتصاد آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی توزیع شده
فصل 15: مفاهیم برنامه‌ریزی و مدیریت آموزش از راه دور و آنلاین
 
Cite: Bramble, W.J., & Panda, S.K. (2008). Economics of Distance and Online Learning: Theory, Practice and Research. Routledge.